Automatisk regnskapsføring - er det mulig?

Kan regnskapet føre seg selv? - Ja til en viss grad. Men husk å ha en regnskapsfører med på laget. Vi forklarer deg hvordan du utnytter mulighetene.

09-12-2016
capture

Ville det ikke vært fantastisk om regnskapet førte seg selv? Hvordan kan vi utnytte mulighetene i elektronisk informasjonsflyt slik at manuelt arbeid med regnskapet blir minst mulig? Det er faktisk mulig å utnytte dagens teknologi til å redusere tidsbruken på manuell bilagsbehandling og bokføring. Vi viser deg her noen enkle eksempler på effektiv utnyttelse av gode systemer, og forklarer samtidig hvorfor det er viktig med økonomisk kompetanse i tillegg.

 

Betalings- og banktransaksjoner

Innbetalinger fra kunder eller utbetaling til leverandører er transaksjoner som må bokføres i et regnskap. Det samme gjelder gebyrbelastninger, kontantsalgsinnbetalinger og bankbevegelser. Et regnskap kan bestå av et stort antall små banktransaksjoner, som kan være tidkrevende å bokføre manuelt. I et moderne nettbasert regnskapssystem kan disse transaksjonene fanges opp automatisk med integrasjon mot bank og oppsett av automatisk behandling av transaksjonene. På denne måten vil systemet selv sørge for at de nevnte transaksjonene fortløpende bokføres uten menneskelig inngripen. Dette er tidsbesparende og kostnadseffektivt.

 

Automatisk bankavstemming

Med effektiv integrasjon mot bank, hentes alle banktransaksjoner inn i regnskapssystemet. Disse banktransaksjonene blir deretter automatisk matchet mot tilsvarende bilagstransaksjoner i regnskapet. På denne måten går bankavstemmingen sin gang "i bakgrunnen", og vår oppgave blir dermed bare å overvåke prosessen for å avdekke avvik eller manglende bilag. En meget effektiv og kostnadsbesparende prosess.

 

Økonomikompetanse må være fundamentet

Selv om et regnskapssystem har flere automatiske funksjoner, er det viktig med regnskaps- og økonomikompetanse i bunn. Både oppsett av system og integrasjoner krever spesialkompetanse, samt vurderinger av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger relatert til den løpende regnskapsførsel forutsetter økonomisk fagkunnskap. Konsekvensen av feiltolking av regelverket kan være dramatiske, og en avtale med autorisert regnskapsfører vil derfor være en viktig og rimelig forsikring. 

 

Dersom dere ønsker å høre mer om våre regnskapsløsninger, ta kontakt med oss på 51 71 90 00 eller regnskap@kallesten.no