Nyetablering av virksomhet

I forbindelse med etablering av virksomhet er det mye man må ta stilling til. Viktige valg må tas, og da er det viktig å ha det rette fundamentet. Vi kan hjelpe deg til å starte din egen bedrift. Vi hjelper deg til å foreta veloverveide valg og bistår i å etablere firma på en rask og sikker måte.

16 baton

Aksjeloven forenkles

Enklere stiftelse av aksjeselskap og minste aksjekapital kr 1.
Dette kan bli en realitet fra sommeren 2017.

God kompetanse og effektive verktøy

Valg av selskapsform, utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, registrering i Brønnøysundregistrene, utarbeidelse av budsjetter og finansieringsplaner, vurdering av skatte- og momsforhold er alle forhold som vi har lang erfaring i å bistå med. Ta kontak med oss, så gir vi deg den bistanden du trenger for å komme i gang med ditt eget firma.

Vi har god kompetanse og effektive verktøy som gjør oss i stand til å registrere ditt foretak svært raskt. Under visse forutsetninger kan vi få ditt aksjeselskap ferdig registrert i Foretaksregisteret i løpet av en uke!

Aksjeselskap uten revisor?

Fra og med 2011 er det mulig å registrere aksjeselskap uten revisor. Om selskapet skal ha revisor eller ikke er et viktig valg, da dette har med tilliten til ditt selskap å gjøre. Her kan du lese mer om dette viktige valget. Skal du starte bedrift er dette ett av mange valg som skal tas. Vi bistår og hjelper deg å stifte firma på en god måte.
logo-landsbytrippel
Stolt samarbeidspartner!
capture8
Vær med på aksjonen!