Selskapsstruktur og organisering

Fra tid til annen oppstår behov for omorganisering. Skiftende tider og nye behov kan bringe på banen et ønske om en endret selskapsstruktur eller en selskapstransaksjon. Vi bistår med rådgivning i forbindelse med omorganisering av selskapsstruktur og bistår med å finne den optimale løsningen.

kle 2620

Viste du at omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen

Kapitalendringer

Selve gjennomføringen av kapitalendringer er oftest enkelt. Det er imidlertid viktige vurderinger som bør gjøres for å oppnå ønsket resultat.

Følgende forhold kan blant annet være viktige å vurdere:
  • Øke pålydende eller antall aksjer
  • Tegningskurs og overkurs
  • Splitt eller spleis
  • Hva blir skattemessige konsekvenser

Bistand rundt kapitalendringsprosesser kan fort vise seg å være lønnsom bistand. Ta kontakt med oss for en konsultasjon om temaet.
 

Fusjon og fisjon / oppkjøp og salg

Sammenslåing eller splitting av et selskap ved hjelp av en skattefri fusjon eller fisjon kan føre frem til den ønskede selskapsstrukturen.

Kanskje man ønsker å etablere en holdingstruktur uten at dette utløser beskatning? Da kan en skattefri omorganisering være et middel for å komme i posisjon.

Vi bistår rundt slike omorganiseringsprosesser, og trekker om nødvendig inn ytterligere kompetanse fra våre gode støttespillere.

Trenger du bistand for å håndtere regnskap, lønn og andre økonomiske oppgaver står våre medarbeidere klare til å hjelpe deg.

Kallesten Revisjon og Regnskap AS leverer regnskaps- og revisjonstjenester til bedriftskunder i hele Rogaland. Vi har kontorer i Tananger i Sola kommune og Åkrehamn, og betjener kunder i bl.a. Stavanger, Sandnes, Forus, Sola, Risavika, Randaberg, Karmøy, Haugesund og Haugalandet.