Årsoppgjør

Hvert år utarbeider våre medarbeidere flere hundre årsoppgjør. Dyktige medarbeidere og effektive systemer sørger for at årsoppgjøret blir utarbeidet på best mulig måte. Utarbeidelse av årsoppgjør inneholder vanligvis både utarbeidelse av offisielt regnskap med tilhørende noteopplysninger og utarbeidelse av selvangivelse og øvrige ligningspapirer.

kle 2751

Visste du at omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen

Årsoppgjørets innhold og kompleksitet

Årsoppgjørets innhold og kompleksitet avhenger av bedriftens størrelse, regnskapslovens krav og bedriftens ønske om regnskapsinformasjon utad. Er bedriften skattepliktig, er man også pliktig å utarbeide ligningspairer for virksomheten. Vi kjenner regnskapslovens krav til årsregnskap, og har lang erfaring i å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer.

Årsoppgjørsdokumentene

Årsoppgjørsdokumentene overleveres i både papirform (om ønskelig) og i elektronisk versjon. Innsending til Skatteetaten  og Regnskapsregisteret gjøres også elektronisk. Dette sikrer korrekt og effektiv innlevering.

Trenger du bistand for å håndtere regnskap, lønn og andre økonomiske oppgaver står våre medarbeidere klare til å hjelpe deg.

Kallesten Revisjon og Regnskap AS leverer regnskaps- og revisjonstjenester til bedriftskunder i hele Rogaland. Vi har kontorer i Tananger i Sola kommune og Åkrehamn, og betjener kunder i bl.a. Stavanger, Sandnes, Forus, Sola, Risavika, Randaberg, Karmøy, Haugesund og Haugalandet.