Om Kallesten revisjon og regnskap AS 

Vår visjon er å levere regnskaps- og revisjonstjenester av så høy kvalitet at vi tilfører våre kunder en merverdi som bidrar til at de lykkes i sin virksomhet. Kallesten Revisjon og Regnskap leverer komplette økonomitjenester. Vårt fortrinn er at vi har dyktige medarbeidere på tvers av fagfeltene knyttet til både regnskapstjenester og revisjonstjenester. Det gjør at stadig flere velger oss som leverandør av tjenester relatert til bedriftens økonomistyringsfunksjon. Vår lokale forankring gjør oss til en fleksibel, tilpasningsdyktig og kostnadseffektiv aktør, fri for store "overheads".

​Lett tilgjengelig for bedrifter i hele Rogaland

Vi er lokalisert ved Aker base i Tananger i tillegg til avdelingskontor på Karmøy. Dette gjør oss lett tilgjengelige for bedrifter i hele Rogaland. I tillegg til sentral geografisk plassering er vår utstrakte bruk av elektronisk kommunikasjon og dokumentflyt med på å forkorte avstanden mellom oss og våre kunder. Våre tjenester vil være like tilgjengelige for bedriften "over gata" som grunderen på ferie i utlandet.

Vi betjener små og mellomstore kunder hovedsakelig i Rogaland fylke. Våre kunder opererer innen et vidt spekter av bransjer og selskapsformer, fra foreninger og organisasjoner til personlige virksomheter og aksjeselskaper. Vi bruker sjelden slips, men tar oss gjerne en kaffekopp med kunder som stikker innom for en uformell samtale.

Et meget godt fagmiljø

Virksomheten ble etablert i 1983, og etter 30 år i bransjen mener vi å ha opparbeidet oss en kunnskap og erfaring som vil komme våre kunder til gode. Vi er i dag 22 medarbeidere, hvorav 7 registrerte revisorer og 13 autoriserte regnskapsførere.

Vi representerer et meget godt fagmiljø innen fagområdene revisjon, regnskap, skatt og andre felter som hører under økonomidelen av en virksomhet. I en hverdag med stadige endringer i skattesystem, regnskapsregler, lover og øvrige rammebetingelser, forsøker vi med stor iver å holde oss orienterte i det som vi mener angår nettopp våre kunder.

Trygg økonomistyring

Vi har valgt uttrykket "TRYGG ØKONOMISTYRING" som en betegnelse for vår virksomhet og våre tjenester. Dette er ikke tilfeldig. Her kan du lese mer om hva vi legger i dette begrepet: