Purring og inkasso

Hvis kundene ikke betaler taper du fort penger. Jo lengre tid det går etter forfall, jo vanskeligere kan det bli å drive inn pengene. Våre regnskapssystemer kan utføre purring og inkasso automatisk for din bedrift, og spare deg for masse oppfølgningsarbeid.

10-09-2018
rawpixel-780494-unsplash
Gebyr
Ønsker du å ta purregebyr må du vente minst 14 dager etter opprinnelig forfall med å purre eller sende inkassovarsel. Du kan maksimalt avkreve to purregebyr. Enten for to purringer, eller for en purring og ett inkassovarsel. Sender du betalingsoppfordringen selv kan du i tillegg kreve maksimalt kr 210,- i gebyr for denne. Det skal ikke beregnes merverdiavgift av disse gebyrene.
 
Purring
Etter forfall er det fritt opp til deg hvor lenge du vil vente med å purre på innbetalingen, og hvor mange ganger du vil purre før du eventuelt sender inkassovarsel. Du kan gjerne purre dagen etter forfall om du ønsker. Du kan også sende inkassovarsel dagen etter forfall, uten noe forutgående purring.
Skal du kreve gebyr på purringen må følgende krav være oppfylt:
 • Minst 14 dager siden forfall
 • Purringen skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes dersom meddelelsen er sendt på en "betryggende måte"
 • Det må være en betalingsfrist på 14 dager
 • Det må fremkomme hva kravet gjelder. Det holder imidlertid med å vise til fakturanummeret

Inkassovarsel
Før du sender en sak til inkasso må du alltid sende et inkassovarsel. Du kan i prinsippet sende et inkassovarsel til kunden dagen etter forfall. Husk bare at du ikke kan kreve gebyr før tidligst 14 dager etter forfall. Det er viktig å følge de formelle kravene for at inkassovarselet skal være gyldig.
 • Et inkassovarsel skal sendes skriftlig. Elektronisk kommunikasjon kan benyttes dersom meddelelsen er sendt på en "betryggende måte"
 • Inkassovarselet må være tydelig merket med "Inkassovarsel" eller "Varsel om inkasso"
 • Det kan sendes dagen etter forfall på opprinnelig faktura hvis du ikke vil kreve purregebyr
 • Hvis du vil kreve purregebyr må du vente med å sende varselet til 14 dager etter forfall
 • Betalingsfristen må være på 14 dager
 • Det må klart komme frem at saken sendes til inkasso eller overføres til et inkassobyrå for videre inndrivelse, dersom beløpet ikke betales 
Omtvistede krav
Dersom kunden ikke er enig i kravet, kan du som hovedregel ikke sende saken til inkasso. Da må du få dom på kravet, for eksempel i forliksrådet. Dette med mindre argumentene er åpenbart grunnløse. Det er du som må vurdere dette.

Overføre saken til inkassoselskap (fremmedinkasso)
Samarbeider du med et inkassoselskap kan du overføre saken til dem for inndrivelse når kravet ikke gjøres opp. Hvor i prosessen du overfører fordringen til inkassoselskapet er opp til dere å avtale. Mange velger å overføre alle forfalte fordringer for inndrivelse av inkassoselskapet og la de gjøre hele jobben. Andre velger å purre selv først og la inkassoselskapet sende inkassovarselet og betalingsoppfordringen. Inkassoselskapene får da vanligvis de innkrevde gebyrene. På den andre siden slipper du å bruke tid på saken.

Egeninkasso
Hvis du velger å kjøre prosessen med inndriving selv, kalles dette for egeninkasso. Noen velger en "snill" variant og sender flere vennlige purringer før de sender inkassovarselet. Andre sender inkassovarselet dagen etter forfall. Hvordan du vil gjøre det er opp til deg.

Inkasso
Når fordringen er gått til inkasso, sendes en betalingsoppfordring. Betalingsoppfordringen kan tidligst sendes 14 dager etter at inkassovarselet er sendt og skal ha minimum 14 dagers betalingsfrist. Ved egeninkasso kan du pr. 1.1.2018 maksimalt kreve kroner 210,- i gebyr for betalingsoppfordringen.

Eksempel
Eksempelbedriften AS har valgt egeninkasso. De har valgt å sende én purring før inkassovarselet. Prosessen blir da slik:
 1. Purring med gebyr (kroner 70,-) sendes 14 dager etter opprinnelig forfall på fakturaen, med 14 dagers betalingsfrist 
 2. Inkassovarsel med gebyr (kroner 70,-) sendes 14 dager etter purringen, med 14 dagers betalingsfrist 
 3. Betalingsoppfordring med gebyr (kroner 210,-) sendes 14 dager etter inkassovarselet, med 14 dagers betalingsfrist 
 4. Begjæring om direkte utlegg sendes namsmannen for tvangsfullbyrdelse, det vil si rettslig inndrivelse av kravet med myndighetenes (namsmannens) bistand. 

Oppsummert kan vi si at dette et viktig tema for bedrifter og næringsdrivende å være bevisst rundt, og det er avgjørende at alt blir gjort i riktig rekkefølge. Vi tilbyr ulike systemer som implementerer inkasso på en mer og mer elegant måte, og kan være behjelpelige generelt om spørsmål rundt purring og inkasso. ta kontakt med oss i dag for mer informasjon
 
 
Miljofyrtaarn_logo
Vi er miljøfyrtårn sertifisert!
Syklistene_logo
Stolt over å være en sykkelvennlig arbeidsplass!
Les mer
Miljofyrtaarn_logo
Vi er miljøfyrtårn sertifisert!
Syklistene_logo
Stolt over å være en sykkelvennlig arbeidsplass!
Les mer