2
Med aksjesparekonto slipper du gevinstbeskatning så lenge gevinsten tilføres aksjesparekontoen