1 - Klikk på "Skjema og tjenester"

1%20-%20skjema%20og%20tjenester%202

2 - Søk etter "Mine inntekter"

2%20-%20s%C3%B8k

3 - Velg skjema A08 fra listen

3%20-%20velg

4 - Klikk på "Gå til tjenesten" for å fortsette

4%20-%20velg%20igjen

5 - Velg ditt navn fra listen og klikk på Fortsett

5%20-%20velg%20klient%202

6 - Velg rett år og klikk på kontroller skjema

6%20-%20kontorller%202

7 - Klikk på send inn

7%20-%20send%20inn

8 - Sjekk din meldingsboks for tilbakemelding

8%20-%20melding

Åpne meldingen og du vil få en oversikt over hva din(e) arbeidsgive(e) har rapport inn på deg. Lykke til!

Ta kontakt med oss på 51 71 90 00 eller post@kallesten.no om du trenger hjelp til dette, eller om vi kan bistå med noe annet.