Nyetablering av virksomhet

I forbindelse med etablering av virksomhet er det mye man må ta stilling til. Viktige valg må tas, og da er det viktig å ha det rette fundamentet. Vi kan hjelpe deg til å starte din egen bedrift. Vi hjelper deg til å foreta veloverveide valg og bistår i å etablere firma på en rask og sikker måte.

16_baton

Vi kan bistå med selskapsetablering

God kompetanse og effektive verktøy

Valg av selskapsform, utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, registrering i Brønnøysundregistrene, utarbeidelse av budsjetter og finansieringsplaner, vurdering av skatte- og momsforhold er alle forhold som vi har lang erfaring i å bistå med. Ta kontak med oss, så gir vi deg den bistanden du trenger for å komme i gang med ditt eget firma.

Vi har god kompetanse og effektive verktøy som gjør oss i stand til å registrere ditt foretak svært raskt. Under visse forutsetninger kan vi få ditt aksjeselskap ferdig registrert i Foretaksregisteret i løpet av en uke!

Aksjeselskap uten revisor?

Fra og med 2011 er det mulig å stifte aksjeselskap uten revisor. Om selskapet skal ha revisor eller ikke er et viktig valg, da dette har med tilliten til ditt selskap å gjøre. Her kan du lese mer om dette viktige valget. Skal du starte bedrift er dette ett av mange valg som skal tas. Vi bistår og hjelper deg å stifte firma på en god måte.
Kallesten Revisjon og Regnskap AS leverer regnskaps- og revisjonstjenester til bedriftskunder i hele Rogaland. Vi har kontorer i Tananger i Sola kommune og Åkrehamn, og betjener kunder i bl.a. Stavanger, Sandnes, Forus, Sola, Risavika, Randaberg, Karmøy, Haugesund og Haugalandet.