Økonomisk  rådgivning

Vi kan tilby økonomisk rådgivning og konsulentbistand innen en rekke områder. Fra det helt enkle spørsmål som kan besvares 'på strak arm' over telefon, til mer innfløkte og sammensatte problemstillinger er vi innstilt på å gi våre kunder best mulig service.

Merete-Selseng-Dalsb%C3%B8-forside-banner
Trond-May_Grethe-forside-banner
Vi yter økonomisk rådgivning

innen blant annet følgende felt:
Terskelen skal være lav for å ta kontakt med oss og få avklart en problemstilling; intet spørsmål er for enkelt. Mer konkret kan vi nevne at vi yter økonomisk rådgivning innen følgende spørsmål/områder:

- etablering av foretak
- valg av selskapsform
- utfylling av selvangivelse og andre ligningsskjema
- bistand overfor Brønnøysundregistrene
- utarbeidelse av komplett årsregnskap
- skattemessig bistand
- fusjon/fisjon/kapitalendringer i AS
- utarbeidelse av budsjett
- bistand i praktisk styrearbeid
- utarbeidelse av formelle dokumenter
- etablering/gjennomgang av intern kontroll og rutiner
- bistand i dialog med offentlige myndigheter
- generell økonomisk rådgivning
- arv og generasjonsskifte
​Som revisor har vi høy kompetanse og kan bistå deg med det meste  – ikke bare årsregnskapsrevisjon.
Økonomisk rådgivning er et eget forretningsområde hos oss, som vi kan tilby både eksisterende revisjons- eller regnskapskunder og øvrige oppdragsgivere, enten som et engangsoppdrag eller i forbindelse med et etablert kundeforhold.
​Som revisor har vi høy kompetanse og kan bistå deg med det meste  – ikke bare årsregnskapsrevisjon.
Økonomisk rådgivning er et eget forretningsområde hos oss, som vi kan tilby både eksisterende revisjons- eller regnskapskunder og øvrige oppdragsgivere, enten som et engangsoppdrag eller i forbindelse med et etablert kundeforhold.
 – ikke bare årsregnskapsrevisjon.

Skatte- og avgiftsmessig bistand

Våre erfarne revisorer og regnskapsførere kan bistå med rådgivning i skatte- og avgiftsspørsmål enten det gjelder virksomhet eller private forhold. Fornuftig skattemessig planlegging kan være avgjørende for å maksimere avkastningen. Både skatte- og momsregler kan i enkelte tilfeller være vanskelige å manøvrere i. Vi bistår gjerne med vår kompetanse!

Selskapsstruktur og organisering

Fra tid til annen oppstår behov for omorganisering. Skiftende tider og nye behov kan bringe på banen et ønske om en endret selskapsstruktur eller en selskapstransaksjon. Vi bistår med rådgivning i forbindelse med omorganisering av selskapsstruktur og bistår med å finne den optimale løsningen.

Økonomisjef til leie

Vi ønsker å bidra til at våre kunder lykkes med å nå sine mål, og dette er løsningen for dere som trenger økonomisjefskompetanse uten å måtte ansette en økonomisjef i full stilling. Dette vil gi dere fagkunnskap, stabilitet og effektivitet, men også penger spart gjennom at vi får gjort mye på liten tid, sammenlignet med en heltidsansatt.