Økonomisjef til leie

Vi ønsker å bidra til at våre kunder lykkes med å nå sine mål, og dette er løsningen for dere som trenger økonomisjefskompetanse uten å måtte ansette en økonomisjef i full stilling. Dette vil gi dere fagkunnskap, stabilitet og effektivitet, men også penger spart gjennom at vi får gjort mye på liten tid, sammenlignet med en heltidsansatt.

KLE_8668

Trygg økonomistyring

Vårt mål er å gi våre kunder trygg økonomistyring!

Fokus om egen kjernevirksomhet

Ved å konsentrere fokus om egen kjernevirksomhet og overlate hele eller deler av regnskaps- og økonomifunksjonen til oss kan vi sammen bidra til å øke lønnsomheten og kompetansen i din bedrift.

Vår økonomisjef til leie kan gjøre alle, en kombinasjon av eller kun en av følgende oppgaver, dere bestemmer selv:Ordinær regnskapsføring
 • Lønninger
 • Fakturering
 • Budsjettering
 • Likviditetsstyring
 • Kontrakter
 • Og generell rådgivning innenfor de fleste regnskapsområder

Fleksibelt

Som et moderne og kostnadseffektiv kompetansehus innen regnskap og revisjon kan vi tilpasse oss til deres eksisterende økonomisystemer, eller flytte dere over i våre systemer, dette velger dere selv.

Våre medarbeidere trives med å jobbe ute hos kunde, og vi kan være svært fleksible. Gjennom året vil aktiviteten i deres bedrift variere, og det er her vår fleksibilitet kommer til rette. I hektiske perioder kan vi øke vår tilstedev relse, og komme med råd og innspill, mens i mindre travle perioder kan vi redusere vår tilstedeværelse, og samtidig redusere deres kostnad knyttet til økonomisjefen.

Kallesten som din økonomisjef = Trygg økonomistyring

Våre råd og innspill er forankret i vårt verdigrunnlag, trygg økonomistyring. Dette innebærer at vårt arbeid skal tilføre deg og din bedrift følgende:
 • Pålitelighet - vi skal levere effektive tjenester til avtalt tid
 • Ærlighet - dere skal kunne stole på våre råd og veiledning
 • Omsorg - vi skal tilpasse oss til deres situasjon og behov

Mer om vårt verdigrunnlag

Trygg økonomistyring er viktig for oss, og vi har formulert følgende for å bygge opp under dette:

Pålitelighet
 • Kunden skal kunne stole på vi utfører effektive tjenester med sikte på å levere kvalitetssikret regnskapsinformasjon til avtalt tid.
 • Skal sikres gjennom:
  • Faglig dyktige ansatte
  • Gode og effektive regnskaps- og rapporteringssystemer
  • Kontinuerlig fokus på effektive tekniske løsninger
  • God kommunikasjon
Ærlighet
 • Kunden skal kunne stole på de råd og den veiledning vi gir, og kunne handle trygt deretter.
 • Sikres gjennom:
  • Relevante råd og veiledning
  • Objektiv informasjon
  • Våre råd skal være etterrettelige og fornuftige
Omsorg
 • Våre tjenester skal tilpasses den situasjon kunden er i og det behov kunden har.
 • Sikres gjennom:
  • Vi utfører våre tjenester til kundens beste
  • Vi verdsetter våre kunder høyt
  • Vi leter etter muligheter for å gi våre kunder en ekstra opplevelse av service
  • Vi ønsker å bidra til at våre kunder lykkes med å nå sine mål
Ved å velge oss får dere en kostnadseffektiv løsning på økonomisjefs-rollen, og en kompetent og fleksibel støttespiller.
 
Kom inn til oss for en prat om våre tjenester, og hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.