Økonomisjef  til leie

Vi ønsker å bidra til at våre kunder lykkes med å nå sine mål, og dette er løsningen for dere som trenger økonomisjefskompetanse uten å måtte ansette en økonomisjef i full stilling. Dette vil gi dere fagkunnskap, stabilitet og effektivitet, men også penger spart gjennom at vi får gjort mye på liten tid, sammenlignet med en heltidsansatt.

Kjetil-Nyga%CC%8Ard-forside-banner

Fokus på egen kjernevirksomhet

Ved å konsentrere fokus om egen kjernevirksomhet og overlate hele eller deler av regnskaps- og økonomifunksjonen til oss kan vi sammen bidra til å øke lønnsomheten og kompetansen i din bedrift.

Vår økonomisjef til leie kan gjøre alle, en kombinasjon av eller kun en av følgende oppgaver, dere bestemmer selv:

- Ordinær regnskapsføring
- Lønninger
- Fakturering
- Budsjettering
- Likviditetsstyring
- Kontrakter
- Generell rådgivning innenfor de fleste regnskapsområder

Fleksibelt

Som et moderne og kostnadseffektiv kompetansehus innen regnskap og revisjon kan vi tilpasse oss til deres eksisterende økonomisystemer, eller flytte dere over i våre systemer, dette velger dere selv.

Våre medarbeidere trives med å jobbe ute hos kunde, og vi kan være svært fleksible. Gjennom året vil aktiviteten i deres bedrift variere, og det er her vår fleksibilitet kommer til rette. I hektiske perioder kan vi øke vår tilstedev relse, og komme med råd og innspill, mens i mindre travle perioder kan vi redusere vår tilstedeværelse, og samtidig redusere deres kostnad knyttet til økonomisjefen.

Kallesten som din økonomisjef = Trygg økonomistyring

Våre råd og innspill er forankret i vårt verdigrunnlag, trygg økonomistyring. Dette innebærer at vårt arbeid skal tilføre deg og din bedrift følgende:

- Pålitelighet - vi skal levere effektive tjenester til avtalt tid
- Ærlighet - dere skal kunne stole på våre råd og veiledning
- Omsorg - vi skal tilpasse oss til deres situasjon og behov

Mer om vårt verdigrunnlag


​Ved å velge oss får dere en kostnadseffektiv løsning på økonomisjefs-rollen, og en kompetent og fleksibel støttespiller.
 Kom inn til oss for en prat om våre tjenester, og hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.

Trygg økonomistyring er viktig for oss, og vi har formulert følgende for å bygge opp under dette:

Pålitelighet

Kunden skal kunne stole på vi utfører effektive tjenester med sikte på å levere kvalitetssikret regnskapsinformasjon til avtalt tid.

Skal sikres gjennom:

- Faglig dyktige ansatte
- Gode og effektive regnskaps- og rapporteringssystemer
- Kontinuerlig fokus på effektive tekniske løsninger
- God kommunikasjon

Ærlighet

Kunden skal kunne stole på de råd og den veiledning vi gir, og kunne handle trygt deretter.

Sikres gjennom:

- Relevante råd og veiledning
- Objektiv informasjon
- Våre råd skal være etterrettelige og fornuftige

Omsorg

OmsorgVåre tjenester skal tilpasses den situasjon kunden er i og det behov kunden har.

Sikres gjennom:

- Vi utfører våre tjenester til kundens beste
- Vi verdsetter våre kunder høyt
- Vi leter etter muligheter for å gi våre kunder en ekstra opplevelse av service
- Vi ønsker å bidra til at våre kunder lykkes med å nå sine mål