Skatte- og avgiftsmessig bistand

Våre erfarne revisorer og regnskapsførere kan bistå med rådgivning i skatte- og avgiftsspørsmål enten det gjelder virksomhet eller private forhold. Fornuftig skattemessig planlegging kan være avgjørende for å maksimere avkastningen. Både skatte- og momsregler kan i enkelte tilfeller være vanskelige å manøvrere i. Vi bistår gjerne med vår kompetanse!

KLE_8668

Trygg økonomistyring

Vårt mål er å gi våre kunder trygg økonomistyring!

Selskapsstruktur og skatt

Hvordan kan selskapsstrukturen påvirke tidspunktet for eller størrelsen på beskatningen? Hvordan er skattereglene i forbindelse med dekning av elektronisk kommunikasjon for ansatte? Vil det lønne seg med firmabil eller privat eid bil med kilometergodtgjørelse? Spørsmålene omkring skatt er mange, og det er ikke alltid det finnes et enkelt og entydig svar. Vi hjelper deg mer enn gjerne med rådgivning innen spørsmål du måtte ha om skatt og skatteplanlegging.

Merverdiavgiftens område

Merverdiavgiftens område inneholder mange forskjellige problemstillinger. Det er av avgjørende betydning for en virksomhet å ha en trygg og korrekt håndtering av merverdiavgifsmessige forhold. Feil håndtering av merverdiavgift kan i verste fall påføre en bedrift store ekstra kostnader i form av etterberegnet avgift eller arbeid med å rette opp i forholdene. Ta kontakt med oss for rådgivning i å finne korrekt og fornuftig tilpasning til momsreglene.