Regnskapstjenester 

Vi tilbyr regnskapstjenester på flere nivåer, fra enkel bilagsregistrering med tilhørende rapportering, til en mer utvidet rolle som økonomisk rådgiver. Ved hjelp av effektive nettbaserte løsninger legger vi vekt på å finne en arbeidsdeling som passer bedriftens behov. Vi er en kvalitetsbevisst regnskapsfører.

Bj%C3%B8rn-Gausdal-forside-banner
showing_tablet_with_graphs_blue_Xledger_web-e1415029262882
Regnskapet rett i nettleser
Det er mange fordeler med nettbaserte økonomisystemer. Du slipper å investere og drifte egne systemer – en PC med nettilgang er alt du trenger. Våre systemer byr på blant annet:

- Enkelt og intuitivt grensesnitt
- Tilgang til regnskapet hvor som helst, når som helst
- Ingen investering, drift eller vedlikehold av datasystem
- Oversiktlige grafiske skjermbilder med drilldown
- Integrasjon med Altinn
- Kassaintegrasjon
- Rollebasert tilgang

Lønn og personal

Lønnskjøringer er noe av det viktigste som skjer i en bedrift med ansatte. Dersom man "trår skjevt" på dette området kan det få uheldige konsekvenser for forholdet til bedriftens ansatte. Det er viktig med en regnskapsfører som bruker mye ressurser på å oppdatere sin kompetanse innen lønnsområdet, og benytter effektive og kvalitetssikrede systemer for håndtering av lønnskjøringer. Gjennom A-ordningen tar vi oss av rapportering til offentlige myndigheter i tillegg til at vi kan håndtere NAV-kontakt og bistå i bedriftens OTP-løsning.

Rapportering

Effektiv og korrekt rapportering er en viktig del av bedriftens regnskap. Gjennom rapportering fra regnskapsfører til ledelse og eiere, offentlige myndigheter eller ansatte kommer nytteverdien av en fornuftig økonomifunksjon frem. Vi benytter gode verktøy for utarbeidelse av regnskapsrapporter og oversendelse av relevant informasjon til korrekte mottakere. I samarbeid med deg som kunde kan vi åpne opp for at du gjennom fjernoppkobling mot våre systemer kan hente ut de rapporter og den informasjon du måtte ønske, når du selv har behov for dette.

Tjenestemeny

Behovet for tjenester innen regnskap, lønn og økonomi vil variere sterkt i forhold til bedriftens størrelse, hvilken bransje man opererer i og hvilken fase i virksomhetens liv man befinner seg i. Vi er et regnskapsbyrå som er små nok til å ta alle kunders behov alvorlig, samtidig som vi er store nok til å håndtere større kunders voksende behov og komplekse problemstillinger. I samarbeid med våre kunder tilpasser vi kontinuerlig våre regnskapstjenester på best mulig måte.

Ordinær bokføring

Registrering av bedriftens løpende transaksjoner er basis for all regnskapsrapportering. Her benytter vi oss i størst mulig grad av automatisert input som EHF-faktura eller annen filoverføring. På denne måten setter vi opp en automatisk "datafangst" som gjør at både vi og dere slipper å bruke unødig tid på papirhåndtering og registreringsarbeid. Vårt ansvar som regnskapsfører er å holde oss faglig oppdatert - ditt ansvar er å konsentrere ressursene om kjernevirksomheten.

Purring / innfordring

Tap på krav kan i verste fall påføre bedriften kritiske kostnader. En avtale om automatiserte purrerutiner koster lite, samtidig som vi ser at dette kan redusere tap vesentlig. Når regnskap og innbetalinger er løpende ajour gjennom vår tette bankintegrasjon, er det en enkel sak å sette opp automatiserte purringer. En fantastisk løsning som "går av seg selv".

Årsoppgjør

Vi har lang og god erfaring i effektiv utarbeidelse av årsrengskap og ligningspapirer. La oss ta hånd om dette, så er det i trygge hender hos en kompetent regnskapsfører.
Torunn-Irene-%C3%98kland-forside-banner
Vi skreddersyr løsningen for deg 

Ta kontakt med oss så kartlegger vi hvilke tjenester som er nyttige for dere. Vi finner deretter den optimale arbeidsfordelingen mellom dere og oss.

Torunn-Irene-%C3%98kland-forside-banner

Fakturering

Enten du ønsker å fakturere selv eller ønsker å overlate dette til vårt regnskapsbyrå, så er det viktig å finne en kostnadseffektiv løsning. Du fakturerer direkte i vårt nettbaserte økonomisystem, noe som sikrer automatisk og umiddelbar oppdatering av regnskap og reskontro. Vi kan for øvrig ordne effektiv integrering fra de fleste fakturasystem til vårt økonomisystem, slik at overføring og bokføring av utgående fakturaer til regnskap skjer rakst og nøyaktig.

Styresekretær

Mange bedrifter har behov for en styresekretær som kan sørge for at styret blir forelagt de økonomiske rapporter som er relevante og at man får utarbeidet korrekte og hensiktsmessige protokoller fra styremøtene. På denne måten vil man kunne få et bedre beslutningsgrunnlag for styrets vurderinger, og man vil tilfredsstille lovkrav omkring styrets arbeid og ansvar. Vi kan bidra til å legge til rette for at styret oppfyller sine formelle plikter, samtidig som vi er ydmyke overfor den fag- og markedskunnskap som småbedriftsstyret innehar. Det er dere som tar de strategiske valgene - vi ønsker å bidra til at de blir tatt på korrekt grunnlag!

Remittering - betalingstjenester

Vårt regnskapsbyrå har full integrasjon mellom økonomisystem og effektive bankløsninger. På denne måten kan vi ta oss av bedriftens utbetalinger etter at fakturaen er godkjent av deg som kunde. Integrasjonen reduserer risikoen for feilutbetalinger og gjør avstemming og etterkontroll av regnskap meget effektiv.
Vi tilbyr nå regnskapet rett i nettleseren til våre kunder som ønsker det. Her er en kort oppsummering om hvordan dette vil fungere.