Attestasjoner  og bekreftelser

Som en uavhengig part med lovkrav til kompetanse og integritet, blir vi ofte benyttet til å attestere og bekrefte diverse opplysninger. Alt fra barnehager til trygdekontor mv. kan kreve at gitte opplysninger om for eksempel inntekt skal være attestert av revisor. I forbindelse med kapitalendringer, selskapsstiftelser, offentlige tilskudd mv., stilles det også krav til bekreftelse fra en ekstern revisor.

Odd-terje-forside-banner

Oversikt over noen av attestasjonsoppgavene vi utfører

Momskompensasjon 
Det stilles ofte krav til revisorbekreftelse i forbindelse med en virksomhets krav om momskompensasjon. Dette kan gjelde kommuner, fylkeskommuner eller private virksomheter som utfører tjenester som er pålagt å utføre ved lov (for eksempel barnehager, helseforetak eller skoler). Bekrefelse av krav om momskompensasjon er en tjeneste som vi utfører overfor både eksisterende og nye kunder.
Momskompensasjon 
Det stilles ofte krav til revisorbekreftelse i forbindelse med en virksomhets krav om momskompensasjon. Dette kan gjelde kommuner, fylkeskommuner eller private virksomheter som utfører tjenester som er pålagt å utføre ved lov (for eksempel barnehager, helseforetak eller skoler). Bekrefelse av krav om momskompensasjon er en tjeneste som vi utfører overfor både eksisterende og nye kunder.
vivian-anne
avviklingsselskap
Revisjon og   avviklingsselskap
I forbindelse med avvikling av aksjeselskap, skal det avlegges et revidert avviklingsregnskap. Revisjon av avviklingsregnskap krever at en godkjent revisor gjennomgår fortegenlsen og avviklingsbalansen og avgir en uttalelse om avviklingsregnskapet.

Vi bistår gjerne i forbindelse med avvikling av selskap, og utfører revisjon av avviklingsregnskapet etter kravene i aksjeloven.

Som selskapets valgte revisor påtar vi oss et ansvar for å bidra på en konstruktiv måte overfor bedriftens eiere. Vår erfaring og kompetanse innen en komplett økonomifunksjon gjør oss til en attraktiv medspiller som revisor. Vi er revisor for kunder i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Karmøy, Haugesund og omegn.
Revisjon og   avviklingsselskap
I forbindelse med avvikling av aksjeselskap, skal det avlegges et revidert avviklingsregnskap. Revisjon av avviklingsregnskap krever at en godkjent revisor gjennomgår fortegenlsen og avviklingsbalansen og avgir en uttalelse om avviklingsregnskapet.

Vi bistår gjerne i forbindelse med avvikling av selskap, og utfører revisjon av avviklingsregnskapet etter kravene i aksjeloven.

Som selskapets valgte revisor påtar vi oss et ansvar for å bidra på en konstruktiv måte overfor bedriftens eiere. Vår erfaring og kompetanse innen en komplett økonomifunksjon gjør oss til en attraktiv medspiller som revisor. Vi er revisor for kunder i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Karmøy, Haugesund og omegn.
Skattefunn 
Skattefunn er en gunstig støtteordning som har fungert som en hjelp til innovative og fremtidsrettede bedrifter i en årrekke. Dersom et prosjekt godkjennes som et Skattefunn-prosjekt, kreves det et revisorbekreftet prosjektregnskap for at tilskuddet skal utbetales fra Skatteetaten. Vi bistår med hele prosessen rundt Skattefunn, helt fra planlegging/søknad og frem til revisjon av prosjektregnskapet.
Skattefunn 
Skattefunn er en gunstig støtteordning som har fungert som en hjelp til innovative og fremtidsrettede bedrifter i en årrekke. Dersom et prosjekt godkjennes som et Skattefunn-prosjekt, kreves det et revisorbekreftet prosjektregnskap for at tilskuddet skal utbetales fra Skatteetaten. Vi bistår med hele prosessen rundt Skattefunn, helt fra planlegging/søknad og frem til revisjon av prosjektregnskapet.
tree-growth
kapitalendringer
Bekreftelse  kapitalendringer
I forbindelse med kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse kreves det vanligvis en revisorbekreftelse. Det kan også være nødvendig med en revisorbekreftet redegjørelse dersom kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd eller ved gjeldskonvertering.

Vi bistår gjerne i prosessen rundt kapitalendringen, både når det gjelder rådgivning, gjennomføring og den lovpålagte revisorbekreftelsen.
Bekreftelse  kapitalendringer
I forbindelse med kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse kreves det vanligvis en revisorbekreftelse. Det kan også være nødvendig med en revisorbekreftet redegjørelse dersom kapitalforhøyelsen gjennomføres ved tingsinnskudd eller ved gjeldskonvertering.

Vi bistår gjerne i prosessen rundt kapitalendringen, både når det gjelder rådgivning, gjennomføring og den lovpålagte revisorbekreftelsen.