Revisor / Revisjonstjenester

Som revisor avgir vi en uavhegig bekreftelse på om selskapets årsregnskap er avgitt etter lover og regler. I tillegg omfatter ordinær revisjon til en viss grad at revisor gjennomgår selskapets formuesforvaltning og interne kontrollsystemer. Et revidert regnskap øker tilliten til virksomhetens økonomirapportering.

sig

Revisjon gir tillit

I Norge har vi verdens laveste transaksjonskostnader mellom næringsdrivende. Avtaler inngås og varer forflyttes raskt og effektivt mellom selger og kjøper. Slik kan det være fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit smører maskineriet.

Nytten ved revisjon

Revisjon utført effektivt og konstruktivt er både et kvalitetsstempel for eventuelle forretningspartnere, samtidig som det er et nyttig bidrag til selskapets eiere og ledelse.

Som selskapets valgte revisor, er vi bevisste på at vi er 'selskapets mann', og ikke først og fremst en viftende pekefinger. Dette betyr ikke at vi ser gjennom fingrene ved brudd på lover og regler, men at vi som selskapets revisor forsøker å gi råd og vink på hvordan en virksomhet på en mest mulig lønnsom og effektiv måte kan tilfredsstille samfunnets lover og krav.

Kallesten Revisjon og Regnskap tilstreber en åpen og god dialog, og som revisor arbeider vi under full taushetsplikt. Vi er revisor for kunder i Stavanger, Forus, Sandnes, Sola, Randaberg, Karmøy, Haugesund og omegn.

Revisors kompetanse

I virksomhetens revisor har du tilgang til en tillitsperson som innehar kompetanse innen en rekke fagfelt knyttet til virksomhetens økonomi- og regnskapsfunksjon.

I tilknytning til våre revisjonstjenester er det ofte naturlig at vi som selskapets revisor blir bedt om bistand og rådgivning innen for eksempel følgende fagfelt:
 
  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Bistand i forbindelse med omorganiseringsprosesser
  • Kapitalendringer
  • Skatteoptimalisering av selskapsstruktur og drift
  • Generasjonsskifte
  • Annen løpende rådgivning

Disse tjenestene kan du lese mer om her.

Frivillig revisjon for små aksjeselskaper

Ordinær revisjon er frivillig for mindre aksjeselskaper. Dersom selskapet ikke er morselskap, og tilfredsstiller alle kriteriene nedenfor, kan revisjon velges bort:
  • Mindre enn 5 mill i omsetning
  • Mindre enn 20 mill i balansesum
  • Antall ansatte mindre enn 10 årsverk

Revisjon er imidlertid ikke bare en kostnad for bedriften. Dersom man velger å få regnskapet revidert av en autorisert revisor, velger man samtidig å gi et viktig signal til bedriftens forretningspartnere om at man ønsker å bli møtt med nødvendig tillit og seriøsitet. Gjør derfor et klokt valg når du velger om selskapet skal ha revisor eller ikke. Du kan lese mer om dette valget i brosjyren "Revisjon - du velger selv!"