Revisors nye tjenester

Som revisor har vi høy kompetanse og kan bistå deg med det meste – ikke bare årsregnskapsrevisjon. I mange situasjoner kan revisjon av deler av regnskapet være tilstrekkelig. Eller kanskje en forenklet revisorkontroll  eller revisorutarbeidelse av regnskapet  er tilstrekkelig. Vi tilbyr dessuten også rådgivnings- og regnskapsføringstjenester.Ta en prat med oss om hvordan ditt selskaps behov kan møtes!

man-files-stress

Visste du at omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen