Revisjonsplikt

Et aksjeselskap er i utgangspunktet revisjonspliktig. På visse vilkår kan imidlertid selskapet velge at årsregnskapet ikke skal revideres.

kle 8585

Visste du at omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen

Dette gjelder når selskapet oppfyller alle følgende vilkår:

  • mindre enn 5 millioner i driftsinntekter,
  • selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

Overskrides grensene ovenfor for et selskap som tidligere har fravalgt revisjon, skal regnskapet for det påfølgende år revideres.

Morselskap i konsern har revisjonsplikt uavhengig av størrelse, og plikten til å revidere årsregnskap for selskap som tidligere har fravalgt revisjon, og som blir morselskap, inntrer allerede i inneværende regnskapsår.

Når plikten til å revidere årsregnskapet gjeninntrer som følge av overskidelse av grensene over, vil selskapet normalt få pålegg fra Regnskapsregisteret om å melde ny revisor. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for revisor eller rådgivning omkring dette temaet.
logo-landsbytrippel
Stolt samarbeidspartner!
capture8
Vær med på aksjonen!