brooke-lark-nMffL1zjbw4-unsplash

Kallesten Blogg

Leie inn en økonomisjef?

Leie inn en økonomisjef?

Daglig leders høyre hånd
Av:

Del artikkel:
 
Utviklingen i dag går i retning av at flere og flere virksomheter ønsker å benytte sine ressurser til sin egen kjernevirksomhet. Et av tiltakene i den forbindelse kan være å sette ut økonomifunksjonen, også kalt outsourcing. Dette innebærer at en leier inn ekstern ekspertise til blant annet lønnskjøring, inngående faktura, betaling, purringer, regnskapsrapportering og deltakelse i styremøter. Hos oss får du din egen økonomisjef, akkurat når du trenger en. I tillegg kan vi operere i team for å effektivt dekke din bedrifts behov. Vi har en god blanding av dyktige og engasjerte ansatte som tørr å yte det lille ekstra, og vi har et stort antall kunder fordelt på et bredt spekter av bransjer, næringer og organisasjoner.
 
En av de største grunnene til at bedrifter setter ut økonomifunksjonen er rett og slett fordi det er kostnadseffektivt. Den gjennomsnittlige årslønnen for en økonomisjef er på kr 997.560 per år i Norge, som tilsvarer ca kr 83.130 pr måned. For en brøkdel av denne kostnaden kan en bedrift ”leie en økonomisjef” hos oss, og få noen av de samme fordelene som ved å ha en fulltids økonomisjef. Man vil i tillegg redusere risikoen for indirekte kostnader som følge av sykefravær og rekruttering, da det blir tjenesteleverandøren sitt ansvar å stille med riktig personell til avtalt tid.
 
Ett nytt sett med øyne
Å outsource økonomisjefen gjør mindre bedrifter mer kostnadseffektive, samtidig som man får et nytt sett med øyne på virksomheten. Ofte i livet kan en ikke selv se de løsninger, som de på utsiden kan. Ved å invitere noen nye inn kan vi få et helt nytt perspektiv, som ikke er preget av gamle fastgrodde rutiner. Dette gjelder også i næringslivet. Noen med et friskt nytt perspektiv kan oppdage løsningen på problemet raskt. I tillegg til at en kan få hjelp til å løse sine eksisterende problemer, kan en fra utsiden oppdage helt nye potensialer ved en bedrift, som for eksempel generell effektivisering, nye produktområder, markedsføring, etc, etc.

Mer enn “bare” regnskap
Velger man en økonomisjef som har finanskunnskap i tillegg til regnskapsbakgrunn, er man i større grad sikret forutsigbarhet og vekst. Den innleide økonomisjefen kan da både føre regnskapet og analysere det. Dette gir en stor merverdi, og kan gi selskapet store fordeler i sitt marked. Fordelene kan for eksempel være bedre kalkyler som gir økt fortjeneste, gjennomtenkte budsjetter som treffer eller en likviditetsanalyse som sikrer selskapets planer og vekst.
 
Innfris langt på vei
Handelshøyskolen BI med støtte fra Norges forskningsråd og Accenture gjennomførte i 2007 ”Outsourcingsundersøkelsen”. Formålet med undersøkelsen var bedre å forstå hva som driver eller ikke driver norske bedrifter til outsourcing av forretningsprosesser, IT eller andre kunnskapsbaserte funksjoner, hvilken risiko bedriftene tar, hvilke funksjoner som outsources og hvor disse outsources, foretrukne tjenestemodeller samt ledelsesmessige fordeler og ulemper ved denne forretningspraksisen.
 
Hovedfunn fra undersøkelsen viste at
 - avtalt tjenestekvalitet og forventet besparelse innfris langt på vei ved outsourcing
 - tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft er viktigste driver for outsourcing

Strategiske og økonomiske fordeler
Oppsummert så tilbyr tjenesten ”økonomisjef til leie” strategiske og økonomiske fordeler som er for overbevisende til å overse. Når outsourcing fungerer reduseres kostnadene, fleksibiliteten, ekspertisen og disiplinen økes, og friheten til å fokusere på kjernevirksomheten sikres.
 
Med årene har alle aspekter ved å drive et selskap blitt mer og mer konkurranseutsatt og kompleks, og det er helt naturlig at selskaper flytter fokuset til det de gjør best, og hyrer inn andre på deltid/timebasis for å gjøre resten.
Ta kontakt for en samtale og et uforpliktende tilbud!


 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
økonomitjenester
Penger

Spar skatt ved å ta ut aksjeutbytte før nyttår!

Det kan være skattemessig lønnsomt å ta ut et aksjeutbytte før nyttår som følge av foreslåtte skatteendringer. Her forklarer vi hvorfor og hvordan.
FB_IMG_1514815662024

Ny avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt Karmøykontor

1. september 2021 overtok Jonny Pedersen som avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt avdelingskontor på Karmøy
Bj%C3%B8rn-030320

Digitalisere regnskapet i 2022?

Spar tid og penger på regnskap i skyen
KON08281-Edit

Buffer - lynrask finansiering rett i regnskapssystemet!

Enkel finansiering for bedrifter - Vi i Kallesten ønsker å være en bidragsyter til innovasjon og nyskapning, og mener at Buffer vil kunne hjelpe bedrifter med likviditet og finansiering på en rask og rimelig måte.