showing_tablet_with_graphs_blue_Xledger_web-e1415029262882

Kallesten Blogg

Nytt år og nye skatteregler

Nytt år og nye skatteregler

Etter regjeringsskifte innføres en rekke endringer i skatte og avgiftspolitikken
Av: Ingunn Karin Hetta
Statsautorisert revisor - autorisert regnskapsfører
Kallesten Revisjon og Regnskap AS
Del artikkel:
 

NYTT ÅR OG NYE SKATTEREGLER

Etter regjeringsskifte innføres en rekke endringer i skatte og avgiftspolitikken.
Noen av endringene vil innføres allerede fra nyttår. Her følger de viktigste endringene som vil ha betydning både for deg som privatperson og for virksomheter.

- Trinnskatten endres.
Skjerpet trinnskatt, trinn 3, satsen øker fra 13,3 til 13,4%, samt
redusert innslagspunkt fra 651.250 kr til 643.800 kr.
Skjerpet trinnskatt, trinn 4, satsen øker fra 16,3 til 16,4%, samt
redusert innslagspunkt fra 1 052 250 kr til 969 200 kr.
Nytt trinn i trinnskatten, trinn 5 på 17,4% med innslagspunkt fra 2 000 000 kr.

- Økning i formuesskatten
Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 1,5 mill kr til 1,7 mill kr. Samtidig økes formues skatte satsen fra 0,85% til 0,95%. Det Innføres nytt trinn i formuesskatten for store formuer der satsen er 1,10 %, innslagspunkt 20 mill. kroner.
Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler økes til 75%.

- Økt skatt på aksjeutbytter og realiserte gevinster
Oppjusteringsfaktoren for aksjer øker fra 1,44 til 1,6. Dette betyr at det blir høyere skatt på utbytter og gevinster, mens fradragene du kan kreve for tap på aksjer også vil øke. Den effektive skattesatsen øker fra 31,6 til 35,2%.

- Trygdeavgiften reduseres
Trygdeavgiften reduseres til 8,0/11,2 prosent

- Endringer i fradrag
Fradrag for fagforeningskontingent øker fra kr 3 850 til kr 5 800 kr.
Fradrag på gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra dagens 50 000 kr til 25 000 kr
Fradrag og sparing til IPS endres fra dagens 40 000 kr årlig sparebeløp til 15 000 kr årlig sparebeløp.

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
økonomitjenester
Penger

Spar skatt ved å ta ut aksjeutbytte før nyttår!

Det kan være skattemessig lønnsomt å ta ut et aksjeutbytte før nyttår som følge av kommende skatteendringer. Her forklarer vi hvorfor og hvordan.
FB_IMG_1514815662024

Ny avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt Karmøykontor

1. september 2021 overtok Jonny Pedersen som avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt avdelingskontor på Karmøy
Bj%C3%B8rn-030320

Digitalisere regnskapet i 2022?

Spar tid og penger på regnskap i skyen
KON08281-Edit

Buffer - lynrask finansiering rett i regnskapssystemet!

Enkel finansiering for bedrifter - Vi i Kallesten ønsker å være en bidragsyter til innovasjon og nyskapning, og mener at Buffer vil kunne hjelpe bedrifter med likviditet og finansiering på en rask og rimelig måte.