Trygg  økonomistyring

Trygg økonomistyring oppsummerer vårt verdigrunnlag på en god måte. Trygghet er en viktig ramme rundt mange av livets utfordringer, kanskje spesielt i forhold til økonomi. En kunde hos Kallesten Revisjon og Regnskap skal være trygg på å få tjenester som har sitt grunnfeste i følgene begreper: 
Pålitelighet, ærlighet og omsorg.

Annette-Risa-forside-banner

Pålitelighet

Som kunde skal du kunne stole på at vi utfører effektive tjenester med sikte på å levere kvalitetssikret regnskapsinformasjon til avtalt tid.

Pålitelighet sikres gjennom:

- Faglig dyktige ansatte
- Gode og effektive regnskaps- og rapporteringssystemer
- Kontinuerlig fokus på effektive tekniske løsninger
- God kommunikasjon
- Klare opprdagsavtaler
 

Ærlighet

Som kunde skal du kunne stole på de råd og den veiledning vi gir, og kunne handle trygt deretter.

Ærlighet sikres gjennom:

- Relevante råd og veiledning
- Objektiv informasjon
- Våre råd skal være etterrettelige og fornuftige

Omsorg

Våre tjenester skal tilpasses den situasjon kunden er i og det behov kunden har.

Omsorg sikres gjennom:

- Vi utfører våre tjenester til kundens beste
- Vi verdsetter våre kunder høyt
- Vi leter etter muligheter for å gi våre kunder en ekstra opplevelse av serviceGjennom disse enkle grunnholdningene jobber vi daglig for at våre oppdragsgivere skal få tjenester som gir dem trygg økonomistyring. Vi gjennomfører kontinuerlig målrettede tiltak for at vi skal kunne levere i henhold til denne målsetningen.

Velkommen til oss!
- Vi ønsker å bidra til at våre kunder lykkes med å nå sine mål