Unni-Kallesten-forside-banner
Fakturering /  innfordring

Skal man få inntekter i en virksomhet, så må man fakturere. Fakturering er en sentral rutine i enhver virksomhet, og det er viktig at fakturering skjer raskt og nøyaktig. Fortløpende og riktig fakturering sikrer inntekter og likviditet for virksomheten. Vi kan tilrettelegge for at våre kunder fakturere helt på egen hånd i avtalt system, eller vi kan utføre selve faktureringen for dere hvis dette er ønskelig.

Unni-Kallesten-forside-banner

Fakturering

Enten du ønsker å fakturere selv eller ønsker å overlate dette til vårt regnskapsbyrå, så er det viktig å finne en kostnadseffektiv løsning. Du fakturerer direkte i vårt nettbaserte økonomisystem, noe som sikrer automatisk og umiddelbar oppdatering av regnskap og reskontro. Vi kan for øvrig ordne effektiv integrering fra de fleste fakturasystem til vårt økonomisystem, slik at overføring og bokføring av utgående fakturaer til regnskap skjer rakst og nøyaktig.

Våre fakturaløsninger kan tilrettelegges for blant annet følgende typetilfeller:

- Tilbud/ordre/faktura
- Tilpasset layout
- Pris- og rabattmatrise
- Prosjektfakturering
- Abonnementsfakturering
- Faktura med vedlegg
- EHF-faktura / efaktura
- Faktura via VIPPS
- Pdf-faktura på e-post
- Avtalegiro
- Givertjeneste/donasjon

Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for deg!
Herbj%C3%B8rn-Bj%C3%B8rn-forside-banner
graph
Purring / innfordring
Tap på krav kan i verste fall påføre bedriften kritiske kostnader. En avtale om automatiserte purrerutiner koster lite, samtidig som vi ser at dette kan redusere tap vesentlig. Når regnskap og innbetalinger er løpende ajour gjennom vår tette bankintegrasjon, er det en enkel sak å sette opp automatiserte purringer. En fantastisk løsning som "går av seg selv".

Rutinen fungerer slik at purringer blir utsendt automatisk X antall dager over forfall. Dette kan styres felles eller individuelt pr kunde. Det legges på et purregebyr som mer enn dekker kostnaden med utsendelse av purringen. Inkassovarsel iht Inkassoloven utsendes skriftlig. Ved manglende innbetaling etter inkassovarsel, kan det også settes opp overføring til inkassoselskap for videre inndrivning av kravet.

Ved å sette opp en god innfordringsrutine, vil dette bidra til raskere og sikrere innbetalinger på en rimelig måte.