Ordinær  revisjon

Som revisor avgir vi en uavhegig bekreftelse på om selskapets årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og regler. Vi gjennomgår også selskapets formuesforvaltning og interne kontrollsystemer.

Et revidert regnskap øker tilliten til virksomheten blant både eiere, offentlige myndigheter og forretningspartnere.

May-Grethe-Owe-forside-banner
Revidert regnskapsinformasjon
- gir trygghet og tillit
Revisjon utført effektivt og konstruktivt er både et kvalitetsstempel for eventuelle forretningspartnere, samtidig som det er et nyttig bidrag til selskapets eiere og ledelse.

Som selskapets valgte revisor, er vi bevisste på at vi er 'selskapets mann', og ikke først og fremst en viftende pekefinger. Dette betyr ikke at vi ser gjennom fingrene ved brudd på lover og regler, men at vi som selskapets revisor forsøker å gi råd og vink på hvordan en virksomhet på en mest mulig lønnsom og effektiv måte kan tilfredsstille samfunnets lover og krav.

Kallesten Revisjon og Regnskap tilstreber en åpen og god dialog, og som revisor arbeider vi under full taushetsplikt. Vi er revisor for kunder over hele Norge, men har Sør-Rogaland som vårt hovednedslagsfelt, herunder Stavanger, Forus, Sandnes, Sola, Randaberg, Jæren, Karmøy, Haugesund og omegn.
Revisors kompetanse
- fortrolig og uavhengig
I virksomhetens revisor har du tilgang til en tillitsperson som innehar kompetanse innen en rekke fagfelt knyttet til virksomhetens økonomi- og regnskapsfunksjon.

I tilknytning til våre revisjonstjenester er det ofte naturlig at vi som selskapets revisor blir bedt om bistand og rådgivning innen for eksempel følgende fagfelt:
  • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
  • Bistand i forbindelse med omorganiseringsprosesser
  • Kapitalendringer
  • Skatteoptimalisering av selskapsstruktur og drift
  • Generasjonsskifte
  • Annen bedriftsøkonomisk rådgivning

Disse tjenestene kan du lese mer om her.
revisjonspliktig?
Hvem er  revisjonspliktig?
Hvem som helst kan engasjere en revisor til å gjennomgå regnskap, formuesforvaltning og rutiner. Dette vil være en god kvalitetssjekk av regnskapet og vil gi eiere og øvrige regnskapsbrukere betryggende sikkerhet for at regnskapet er av god kvalitet.
Noen selskaper har imidlertid lovbestemt revisjonsplikt. Det kan du lese mer om her:
Hvem er  revisjonspliktig?
Hvem som helst kan engasjere en revisor til å gjennomgå regnskap, formuesforvaltning og rutiner. Dette vil være en god kvalitetssjekk av regnskapet og vil gi eiere og øvrige regnskapsbrukere betryggende sikkerhet for at regnskapet er av god kvalitet.
Noen selskaper har imidlertid lovbestemt revisjonsplikt. Det kan du lese mer om her: