Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Skjermbilde%202023-11-24%20084122

Kallesten Blogg

Aktuelt
Gaveoverføring av aksjer  utenom generasjonsskifte

Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte

Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Av: Revisorforeningen

Del:
 

Gave til eget eller ektefellens selskap
Å gi bort aksjer i et selskap som gave til sitt eget selskap er ingen egentlig gave siden aksjonæren ikke har gitt fra seg råderetten eller de økonomiske fordelene knyttet til aksjene. Slike overføringer skattlegges som skattepliktig realisasjon av aksjen og utgangsverdien settes lik omsetningsverdien av aksjene på gavetidspunktet. Det samme gjelder hvis aksjonæren gir bort aksjene til ektefellens selskap.
 

Aksjer med negativ inngangsverdi
At aksjen har negativ inngangsverdi, innebærer at aksjonæren. skattlegges for den negative inngangsverdien, i tillegg til salgssummen, når aksjen realiseres. Det kan derfor være fristende å gi bort slike aksjer som gave, f.eks. til en ideell organisasjon. Det finnes en rekke bindende forhåndsuttalelser der skattemyndighetene har godkjent at slike aksjer kan overføres til barns aksjeselskap i forbindelse med generasjonsskifte, uten at giver skattlegges for den negative inngangsverdien. Felles for disse sakene har vært at det dreide seg om generasjonsskifte der virksomheten drives videre. Videre var verdien av selskapet høyere enn skattefordelen giver oppnådde. Om slike gavetransaksjoner blir godkjent i andre tilfeller, kan være vanskelig å svare på. Dersom verdien av aksjene er lavere enn skattefordelen giver oppnår, er det nok betydelig risiko for at overføringen blir rammet av omgåelsesregelen. Når verdien av aksjene er høyere, kan dette forholde seg annerledes. Det anbefales å be skattekontoret om en bindende forhåndsuttalelse før man eventuelt vurderer å gi en slik gave.
 

Andre aksjonærer ønsker å benytte forkjøpsretten
 I 2021 ble det avgitt en interessant bindende forhåndsuttalelse om et tilfelle der en skattyter skulle gi aksjer som gave til en allmennyttig og ideell stiftelse. Øvrige aksjonærer ville imidlertid benytte forkjøpsretten til aksjene, jf. aksjeloven § 4-19. Skattedirektoratet mente at når øvrige aksjonærer ville benytte forkjøpsretten, så innebærer det at stiftelsen ikke anses som aksjonær for skattemessige formål. Konsekvensen av det var at giver skulle tilordnes gevinsten da forkjøpsretten ble utøvd. Dette gjelder selv om salgssummen skulle tilfalle stiftelsen. Rådet er derfor å få avklart om andre aksjonærer vil benytte forkjøpsretten før man gir aksjer i gave.
 

Aksjeselskapet gir gaver
Om aksjonæren kan bestemme at aksjeselskapet hans skal gi gaver, for eksempel i form av aksjer i andre selskaper uten at dette skattlegges som utbytte for aksjonæren, er litt mer komplisert. Spørsmålet er om slike gaver skal behandles som utbytte for aksjonæren siden det er aksjonæren som har besluttet utdelingen. Det finnes imidlertid flere bindende forhåndsuttalelser der det er akseptert at et selskap kan gi gaver uten at dette blir behandlet som utbytte for aksjonæren når mottakeren er en allmennyttig stiftelse eller organisasjon mv. Dette gjelder selv om aksjonæren sitter i styret i organisasjonen eller stiftelsen. Det avgjørende er trolig om aksjonæren eller nærstående oppnår noen spesielle fordeler (direkte eller indirekte) som følge av gaven.

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Picture1
Åtte viktige endringer i arbeidslivet
Etter at den rødgrønne regjeringen tok over i 2021, har det skjedd en rekke lovendringer i arbeidslivet. Fra 1. januar 2024 trådte det i kraft ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven som skaper nye forpliktelser for arbeidsgivere. De fleste endringene omfatter alle arbeidsgivere, mens enkelte kun gjelder for arbeidsgivere som er del av konsern. Her vil vi gi en oversikt over endringene, og hvordan arbeidsgivere kan og bør innrette seg.
Åtte viktige endringer i arbeidslivet
Skjermbilde%202023-11-24%20084122
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Revisjon%20tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Revisjon = tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Plakett_GULL2023
Re-sertifisert - gull igjen!
Resertifisert med GULL for 3 nye år som sykkelvennlig arbeidsplass!
Re-sertifisert - gull igjen!
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy?
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?