Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny

Revisjon gir trygghet

Et revidert regnskap øker tilliten til virksomheten blant både eiere, offentlige myndigheter og forretningspartnere.
May-Grethe-Owe-forside-banner

Ordinær revisjon

Som revisor avgir vi en uavhengig bekreftelse på om selskapets årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og regler. Vi gjennomgår også selskapets formuesforvaltning og interne kontrollsystemer. Et revidert regnskap har verdi både for små og store virksomheter.
arrow-circle
Les mer

Hvem er revisjonspliktig?

Hvem som helst kan engasjere en revisor til å gjennomgå regnskap, formuesforvaltning og rutiner. Dette vil være en god kvalitetssjekk av regnskapet og vil gi eiere og øvrige regnskapsbrukere betryggende sikkerhet for at regnskapet er av god kvalitet. Noen selskaper har imidlertid lovbestemt revisjonsplikt. Det kan du lese mer om her:

Attestasjoner og bekreftelser

Som en uavhengig part med lovkrav til kompetanse og integritet, blir vi ofte benyttet til å attestere og bekrefte diverse opplysninger. Alt fra barnehager til trygdekontor mv. kan kreve at gitte opplysninger om for eksempel inntekt skal være attestert av revisor. I forbindelse med kapitalendringer, selskapsstiftelser, offentlige tilskudd mv., stilles det også krav til bekreftelse fra en ekstern revisor.
Noen av attestasjonsoppgavene vi utfører:

Momskompensasjon

Group%20686

Revisjon og avviklingsselskap

Group%20686

Skattefunn

Group%20686

Bekreftelse kapitalendringer

Group%20686

Bekreftelse redegjørelse

Group%20686

Revidert regnskapsinformasjon

er et kvalitetsstempel

Mange virksometer velger å ha revisor fordi de ser nytten og verdien av en uavhengig kvalitetssikring av rapporteringen.

Revisjon utført effektivt og konstruktivt er både et kvalitetsstempel for eventuelle forretningspartnere, samtidig som det er et nyttig bidrag til selskapets eiere og ledelse.

Vi som revisor har som hovedoppgave å bekrefte årsregnskapet. Men vi har i tillegg en viktig rolle som pådriver i å forbedre og utvikle rapporteringen i selskapene. Blandt annet gjelder dette innenfor bærekraft. Kravene fra myndigheter og markedet om både finansiell og ikke finansiell rapportering øker. Det er stadig endringer i lovverk og vi vil bistå deg og din virksomhet.
 

Hvorfor velge oss som revisor?

Vi i Kallesten leverer effektive revisjons tjenester til en fornuftig pris. Vi er engasjerte og imøtekommende overfor våre kunder og vi legger vekt på den gode kontakten. Vi bryr oss om deg og din virksomhet, og har fokus på et tett samarbeid.
Vi er en god gjeng med erfarne medarbeidere som har tverrfaglig kompetanse innenfor ulike fagområder knyttet til virksomhetens økonomi og regnskapsfunksjon. Hos oss får du en revisor som er lett å få tak i, og som er tilgjelig for en prat. 
I Kallesten har vi en flat struktur og det er kort vei til ledelsen.

 
Ønsker du å vite mer om hva vi kan hjelpe deg og din bedrift med

Kontakt oss i dag

Ingunn Karin Hetta
Statsautorisert revisor
Statsautorisert regnskapsfører

M: 99 29 12 89  |  ingunn@kallesten.no
Ingunn_dyp_1600

Trenger du bistand for å håndtere regnskap, lønn og andre økonomiske oppgaver står våre medarbeidere klare til å hjelpe deg.

Kallesten Revisjon og Regnskap AS leverer regnskaps- og revisjonstjenester til bedriftskunder i hele Rogaland. Vi har kontorer i Tananger i Sola kommune og Åkrehamn, og betjener kunder i bl.a. Stavanger, Sandnes, Forus, Sola, Risavika, Randaberg, Karmøy, Haugesund og Haugalandet.