independent-legal-advice-lawyers

Kallesten Blogg

Husk å sjekke skattemeldingen

Husk å sjekke skattemeldingen

Opplysningene i skattemeldingen er i stor grad forhåndsutfylt for de fleste av oss. Det er fristende å legge disse opplysningene til grunn, men en kontroll og nøye gjennomgang av opplysninger du selv må fylle ut, kan vise seg å være godt betalt.
Av: Herbjørn Vestvik
Daglig leder - statsautorisert revisor - autorisert regnskapsfører
Kallesten Revisjon og Regnskap AS
Del artikkel:
 
Rapportering som kan gi feil i skattemeldingen
På Skatteetatens årskonferanse 2019 var det en gjennomgang av typiske rapporteringsfeil som arbeidsgiver gjør i a-meldingen.

En feil gjaldt rapportering av negativ lønn. Behovet for slik rapportering oppstår når det for eksempel er utbetalt for mye lønn til den ansatte og den ansatte foretar en tilbakebetaling. Rapporteres dette i systemet som  negativ inntekt, er det en risiko for at det ikke registreres og den ansatte kan bli beskattet for opprinnelig utbetalt beløp.

En annen feil som også kan være til ugunst for skattyter, er der det er benyttet feil fortegn (positivt fradrag) i premie til pensjonsordninger.

Det ble også vist til at det var en viss grad av overrapporteringer (utover kr 4 392) på elektronisk kommunikasjon. Det er opplyst at dette ikke får betydning for skattyter, men det gir for høy arbeidsgiveravgift for selskapet.

Sjekk rapporteringen fra alle arbeidsgivere
Hvis du har flere arbeidsforhold gjennom året, eller har behov for å sjekke hva den enkelte arbeidsgiver har rapportert, kan det gjøres på skatteetaten.no under «Mine inntekter og arbeidsforhold».


Årsoppgaver
Du skal også ha mottatt årsoppgaver fra banker, borettslag, trygdeutbetalere, osv., som bør kontrolleres. Om du har mindre barn, kan foreldrefradrag være en post som erfaringsmessig kan være feilrapportert. Videre om du har gitt gaver til veldedige organisasjoner, må disse være rapportert for at du skal få fradrag.

Finner du feil, må du kontakte den som har rapportert opplysningen slik at den kan foreta en retting.

Bolig, fritidseiendom og sekundærbolig
Kontroller formuesverdi på bolig, fritidseiendom og sekundærbolig. Størrelsen vil i mange sammenhenger få betydning for beregningen av eiendomsskatt. Du kan klage og kreve å få nedsatt formuesverdien når det gjelder egen bolig om verdien overstiger 30 % av dokumentert markedsverdi og for sekundærbolig når formuesverdien overstiger markedsverdien. For fritidsbolig skal formuesverdien ikke overstige sammenlignbare fritidsboliger i kommunen.

Skattefrie inntekter
Visse inntekter er skattefrie. Har du for eksempel utført arbeid for idrettslaget eller en veldedig organisasjon, kan du motta kr 10 000 skattefritt samt få dekket utgifter for inntil samme beløp skattefritt.

Småjobber er skattefrie om lønnen er 1000 kroner eller mindre fra en enkelt arbeidsgiver. Er arbeidet utført i noens hjem, er grensen 6000 kroner. Overskrider du beløpsgrensene for et oppdrag, er hele vederlaget skattepliktig. Du kan derimot ha flere enkeltstående oppdrag innenfor beløpsgrensene og alle vil være skattefrie, men vær oppmerksom på at om aktiviteten blir omfattende, vil det kunne være skattepliktig som virksomhetsinntekt.

Skatteetaten opplyser at arbeidsgivere på dette området har rapportert feil og inntektene fremkommer som skattepliktige i skattemeldingen. Skattyter som har hatt denne type inntekter og ved kontrollen av skattemeldingen finner at det er innrapportert feil, må stryke inntekten og samtidig gi en opplysning om hvorfor det er gjort.

Fradragsveilederen
På skatteetaten.no finner du «Fradragsveilederen». Den tar deg igjennom de viktigste fradragene.

Forhold som ikke er ferdigutfylt
Det er ikke bare mulige fradragsposter som må kontrolleres. Det kan også være at det må gis særskilte opplysninger om inntekter og formue.

Når det gjelder fradrag, så er pendlerreglene strammet noe inn i senere år. Om du fortsatt er pendler og ikke vet hva du har krav på av fradrag, kan du sjekke på skatteetaten.no under «Er jeg pendler?»

Du vil videre ha fradrag for privat gjeld og renter av gjelden. Gjør videre en vurdering av om renter og gjeld er fordelt mellom ektefellene på gunstigste måte. Det kan særlig få betydning når en av ektefellene har lav inntekt. Samboere står ikke fritt til å fordele rentene seg imellom, men må dele i tråd med hvordan de etter intern avtale er ansvarlig for gjelden.

Inntekter og formue i utlandet vil typisk ikke være rapportert og må oppyses om særskilt. Kjøp og salg av utenlandske aksjer gjennom utenlandsk megler vil heller ikke automatisk bli rapportert.

Kjøp og salg av norske aksjer gjennom norsk megler eller bank mv. vil normalt bli rapportert og gevinst eller tap vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding. Når aksjer er solgt uten  megler, må skattyter foreta særskilt kontroll av inngangsverdi og realisasjonsvederlag.Videre skal skattepliktige utleieforhold av bolig rapporteres på eget skjema RF-1189.

Endre skattemeldingen
Finner du feil i skattemeldingen eller gjør tillegg, så skal du føre det i den aktuelle posten. Er du i tvil om et forhold er skattepliktig eller gir fradrag, er det fortsatt adgang til å lage et vedlegg hvor du redegjør nærmere for ditt standpunkt.

Tilleggsskatt
Avslutningsvis minner jeg om at uriktige eller ufullstendig opplysninger kan gi tilleggsskatt.
Tilleggsskatten fastsettes normalt til 20 % av den skattemessige fordelen, men det kan i grove tilfeller gis skjerpet tilleggsskatt slik at satsen samlet blir 40 % eller 60 %.
Du skal ikke ha tilleggsskatt hvis forholdet er unnskyldelig. Sykdom kan typisk være unnskyldelig grunn. Det skal heller ikke ilegges tilleggsskatt for forhåndsutfylte opplysninger, åpenbare regne- og skrivefeil og ved frivillig retting.

Vi i Kallesten har over 35 års erfaring med skatt og bistår gjerne med utfylling og innsending av Skattemeldingen for 2019. Ta kontakt i dag. 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
økonomitjenester
Penger

Spar skatt ved å ta ut aksjeutbytte før nyttår!

Det kan være skattemessig lønnsomt å ta ut et aksjeutbytte før nyttår som følge av kommende skatteendringer. Her forklarer vi hvorfor og hvordan.
FB_IMG_1514815662024

Ny avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt Karmøykontor

1. september 2021 overtok Jonny Pedersen som avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt avdelingskontor på Karmøy
Bj%C3%B8rn-030320

Digitalisere regnskapet i 2022?

Spar tid og penger på regnskap i skyen
KON08281-Edit

Buffer - lynrask finansiering rett i regnskapssystemet!

Enkel finansiering for bedrifter - Vi i Kallesten ønsker å være en bidragsyter til innovasjon og nyskapning, og mener at Buffer vil kunne hjelpe bedrifter med likviditet og finansiering på en rask og rimelig måte.