Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Photo by Annie Gray on Unsplash

Kallesten Blogg

Aktuelt
Hva koster en håndverker?

Hva koster en håndverker?

En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy? Vi forklarer hvorfor en håndverker må ha en minimum timesats for å kunne levere kvalitet.
Av: Herbjørn Vestvik
Daglig leder - statsautorisert revisor - statsautorisert regnskapsfører
Kallesten Revisjon og Regnskap AS
Del:
 
Hvis vi skal engasjere en håndverker er vi alle mer eller mindre opptatt av pris.

I tillegg er de fleste også opptatt av kvaliteten på jobben som blir utført, samt at håndverkeren er til å stole på og kan gi en garanti for utført arbeid. Hvis det er feil eller mangler ønsker vi å kunne reklamere for å få feilen utbedret.

Ellers liker vi å forutsette at håndverkeren følger lover og regler, betaler sine ansatte greit og har ordnede forhold når det gjelder lovpålagte plikter etc.

I dag kan timeprisen på en håndverker gjerne ligge på rundt kr 900 pr time inkl mva. Dette er en timepris som for mange håndverkerbedrifter vil være bærekraftig og kunne gi en fornuftig og lønnsom drift. Her kan det selvfølgelig være variasjoner ut fra hvilken type (fag) håndverker du trenger. Resonnementet bak denne timeprisen er følgende:

Gjennomsnittlig timelønn for en håndverker var i 2022 kr 270 (kilde: SSB). Lønnsøkningen fra 2021 til 2022 var 4,7%, og hvis vi legger samme økning til grunn for 2022 til 2023, så vil gjennomsnittlig timelønn i 2023 være kr 283.
Som tillegg til timelønnen må arbeidsgiver betale feriepenger, yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjon og arbeidsgiveravgift. Tar man også med andre sosiale kostnader, som velferdstiltak etc, så vil samlet direkte påslag på timelønnen bli ca 35%. Da er vi oppe i en direkte timekostnad på kr 382.

I tillegg til lønn er det betydelige andre kostnader forbundet med å ha en ansatt i et håndverkerfirma. Det er behov for verktøy og utstyr, samt varebil til transport. Ellers må man holde seg faglig oppdatert innen stadige endringer og økte dokumentasjonskrav, noe som betyr at det må legges ned en del i opplæring, kurs og oppdatering for de ansatte. I tillegg vil bedriften ha kostnader til leie av lokaler, forsikring, salg/markedsføring, IT, regnskap, revisjon og annen administrasjon. Slike indirekte kostnader vil fort beløpe seg til 20-30% av den direkte timekostnaden. Da er man oppe i en timekostnad for en gjennomsnittlig ansatt på ca kr 476.

Ingen håndverkere har 100% faktureringsgrad. Det går vekk ikke-fakturerbar tid i form av kurs/opplæring, sykefravær, forflytning mellom oppdrag etc. En faktureringsgrad på 80% anses som bra. Da vil den effektive timekostnaden øke fra 476 til 595 pr time (476/80%). Det vil si at en timepris på kr 595 (+ mva) vil gi bedriften NULL i fortjeneste til dekning av reklamasjonsansvar, bygging av egenkapital og avkastning til eier.

Bedriften bør ha ytterligere minimum 20% i påslag på timeprisen til dekning av reklamasjonsansvar og avkastning til eier. Reklamasjoner og utbedring av feil vil forekomme, og dette er også et gode som mange kunder forventer og setter pris på. I tillegg må eier av bedriften kunne forvente et visst overskudd til styrking av selskapets egenkapital og avkastning på investert kapital. Et solid selskap vil kunne motstå tap uten å gå konkurs, noe som gir sikkerhet for kunden. Med et fortjenestepåslag på 20% er timeprisen kommet opp i ca kr 714.

Legger man så på 25% moms, blir timeprisen for oss som privat kunde kr 892 (eller avrundet ca kr 900).

Som nevnt så er det selvfølgelig variasjoner mellom bransjer og firma, og timepris kan derfor variere både over og under dette nivået.

Men neste gang du engasjerer en håndverker så vet du hvorfor det har en kostnad, og hvorfor du kan forvente kvalitet og trygghet levert sammen med en tilstrekkelig høy timepris.

Nedenfor viser vi kalkylen som er benyttet som eksempel i denne artikkelen:


 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Penger
Spar skatt ved å ta ut aksjeutbytte før nyttår!
Det kan være skattemessig lønnsomt å ta ut et aksjeutbytte før nyttår som følge av kommende skatteendringer. Her forklarer vi hvorfor og hvordan.
Spar skatt ved å ta ut aksjeutbytte før nyttår!
FB_IMG_1514815662024
Ny avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt Karmøykontor
1. september 2021 overtok Jonny Pedersen som avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt avdelingskontor på Karmøy
Ny avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt Karmøykontor
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy? Vi forklarer hvorfor en håndverker må ha en minimum timesats for å kunne levere kvalitet.
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
brooke-lark-nMffL1zjbw4-unsplash
Leie inn en økonomisjef?
Daglig leders høyre hånd
Leie inn en økonomisjef?