Hvordan tjene penger på å leie ut hytta

Det kan være veldig gunstig å leie ut hytta

17-09-2015
hytter-988x658
«Eiken 1229» fra Eiken Hytter - www.eikenhytter.no
Mange bruker hytten sin kun deler av året, og det finnes knapt noen inntekter i Norge som er mer skattegunstige enn leieinntekter fra bolig og hytte. Her kommer en kort oppsummering av skattereglene rundt dette:

Utleie når du selv bruker hytta
  • Hytta er definert som en utleiehytte
  • Du driver hytteutleie som næring
De gunstige skattereglene gjelder når du selv bruker hytta i tillegg til å leie ut. Da skal 85 prosent av utleieinntekten ut over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt (27 prosent skatt)

Hvis du leier ut hytta gjennom en bookingsentral, skal provisjonen trekkes fra leiebeløpet. Vedlikeholdsutgifter er for eksempel ikke fradragsberettiget her.

Her er et eksempel på hvordan skatten beregnes:
Post Beløp
Leieinntekter, etter fratrekk for provisjon 40 000
Fribeløp 10 000
Skattemessig overskudd 30 000
85% av overskudd regnes som inntektet 25 500
Skatt 6 885
Ekstra slitasje 2 000
Netto leieinntekter 31 115

Av en inntekt på 40.000 kroner betaler du 6.885 kroner i skatt. Dette gir en effektiv skatteprosent på 17,2 prosent i dette tilfellet

Leier du ut hytta i stort omfang gjelder andre skatteregler

Utleiehytte er en hytte som er ment bare for utleie, og som nesten ikke brukes av eieren. Det er ingen klar grense for når hytta går over til å regnes som utleiehytte.
I Lignings-abc heter det bare at «Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid.» Dette betyr at du kan leie ut hytta i ganske så stor grad før den blir definert som en utleiehytte.

I slike tilfeller er det 27 prosent skatt av første utleiekrone (regnskapsligning). Men til gjengjeld kan alle relevante kostnader trekkes fra, som for eksempel vedlikehold, strøm, kommunale avgifter, veiavgift, etc

Vedlikeholdsutgifter er utgifter som er nødvendig for å bringe den i samme stand. Utgifter som går til standardforbedring av hytta er ikke fradragsberettiget. Disse må i så fall legges til kostprisen på hytta dersom den selges med skatteplikt.

Har dere vurdert firmehytte i deres bedrift? Les mer om reglene rundt dette her