Photo by Blake Wisz on Unsplash

Kallesten Blogg

Kompensasjonsordningen for næringslivet - hvem kan få støtte

Kompensasjonsordningen for næringslivet - hvem kan få støtte

Inntil 90 % dekning av faste kostnader for bedrifter med omsetningsfall
Av: Herbjørn Vestvik
Daglig leder - registrert revisor - autorisert regnskapsfører
Kallesten Revisjon og Regnskap AS
Del artikkel:
 
Bedrifter som har opplevd et betydelig omsetningsfall som følge av koronapandemien i mars, april og mai kan søke om kompensasjon til dekning av faste kostnader.
De sentrale begrepene verdt å merke seg er «omsetningsfall» og «uunngåelige kostnader». I tillegg vil konkrete poster i næringsoppgaven stå sentralt, så det blir viktig at kostnadsposter som er ment å inngå i uunngåelige kostnader er tatt med i de postene som beregningsmodellen viser til.

HVEM ORDNINGEN OMFATTER

Slik kompensasjonsordningen er foreslått skal ordningen gjelde for alle registrerte skattepliktige foretak i Norge.

I tillegg er det en del næringer som ikke får nyte godt av ordningen. Disse er nevnt i pressemeldingen:

Finansnæringen (de som omfattes av finansskatten)
Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
Utenriks sjøfart som innebærer varetransport
Olje- og gassutvinning
Private barnehager som er under egen støtteordning
Flyselskaper som er under egen støtteordning
Foretak uten ansatte (unntatt EPF der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
Foretak uten aktivitet
Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

HVILKEN PERIODE ORDNINGEN GJELDER

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Første utbetaling skal etter planen skje allerede i april.
Søknader skal kunne leveres fra 17. april. Dette gjøres i egen nettportal.

KRAV OM OMSETNINGSFALL

Bedrifter som vil være berettiget kompensasjon må kunne vise til minimum 20 prosent omsetningsfall i mars og minimum 30 prosent fall i april og mai.

BEREGNINGSMETODE

Kompensasjonen vil bli fastsatt ut fra hvor mye omsetningen har falt i forhold til en beregnet normalomsetning. Formel og beregningsmodell finnes på kompensasjonsordning.no

Omsetningsfallet for mars 2020 skal måles mot normalomsetningen i mars 2019. Bedrifter som ikke var i virksomhet i 2019 skal bruke gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.
Som uunngåelige, faste kostnader regnes ifølge pressemeldingen leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader. Det finnes god veiledning i hvilke kostnader som er omfattet på kompensasjonsordning.no.

Hver enkelt bedrift må med de postene som blir med i beregningsgrunnlaget se på sitt regnskap for mars 2020 og finne de bokføringskontoene som kan inneholde uunngåelige faste kostnader som er hjemmehørende i disse postene. Husk at det kan være slike kostnader som er bokført på kontoer som egentlig burde hørt hjemme på andre poster, typisk samleposter som Annen kostnad. Vi kan bistå våre kunder med en gjennomgang av hvilke poster som er relevante for kompensasjonen.

Det er altså de uunngåelige faste kostnadene som er berettiget kompensasjon. Andre kostnader skal ikke inngå, og må derfor trekkes ut fra beregningsgrunnlaget.

Justeringsfaktoren blir på 90 % for foretak som er pålagt fra Staten å stenge.
Justeringsfaktoren blir på 80 % for foretak som ikke er pålagt fra Staten å stenge. For disse skal det også trekkes fra en egenandelen i formelen er kr 5 000 pr måned.

I tillegg er det en minstegrense for å få utbetalt kompensasjon. Denne minstegrensen er 5 000 kroner. I tillegg er det en øvre grense på 30 millioner kroner pr måned. Det settes en høyere maksgrense for konserner, men dette forutsetter godkjenning fra ESA.

SKATTEETATEN SKAL FORVALTE ORDNINGEN

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.
 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
økonomitjenester
passwordeasy

Hjemmekontor - feil passord

Det er fredag og vi har lyst å dele en av våre ansattes historier fra hjemmekontoret
Photo by Annie Gray on Unsplash

Hva koster en håndverker?

En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy? Vi forklarer hvorfor en håndverker må ha en minimum timesats for å kunne levere kvalitet.
Kafe%20Celina%20AS

Kundehistorier: Kafè Celina i Mjøndalen

Sus og dus blant boller og brus
poweroffice

Best i test!

Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020