Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Revisjon%20tillit

Kallesten Blogg

Aktuelt
Et revidert regnskap er gull verdt

Et revidert regnskap er gull verdt

Revisjon = tillit
Del:
 
Vi er usedvanlig tillitsfulle i Norge. Mange flere av oss enn i andre europeiske land svarer ja på spørsmålet «Er folk flest til å stole på?». Dette er svært verdifullt for vårt samfunn, og bidrar til at vi har lave transaksjonskostnader mellom næringsdrivende. Transaksjoner og prosesser blir enklere og raskere gjennomført. Høy tillit til offentlige organer og politisk styring bidrar også til høy skattemoral blant befolkningen.

Vi leser imidlertid at denne tilliten er under press, og at den generelle tilliten svekkes. Vi hører om økonomisk kriminalitet, habilitetsbrudd og konkurser, noe som bidrar til å svekke tilliten til økonomisk rapportering og hvordan forretningsavtaler og transaksjoner gjennomføres.

Det sies at revisjon = tillit. Tillit til at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomheten. Revisors oppgave og rolle er nettopp å opprettholde og styrke tilliten til økonomisk rapportering.

En revisjonsberetning er et kvalitetsstempel på virksomhetens regnskap, formuesforvaltning og interne kontroll. Selskapets revisor er valgt av eierne, og er dermed eiernes tillitsperson og sparringspartner. Det er strenge krav til regulering av revisors arbeid, og hensikten med disse kravene er at tilliten til revisor skal være høyest mulig.

Uavhengighet
Revisor har strenge krav til uavhengighet fra sin revisjonsklient. Det skal ikke være noen tilknytning mellom revisor og det reviderte selskapet som kan svekke tilliten til revisors uavhengighet. Revisor kan for eksempel ikke ha eierinteresser i det reviderte selskapet eller har nært vennskap eller være i familie med eiere i selskapet.

Hensikten med uavhengighetskravene er at revisor skal gi en objektiv og uavhengig bekreftelse av regnskapet, som regnskapsbrukeren kan ha full tillit til.

Revisor som rådgiver
Små og mellomstore bedrifter bruker ofte revisor som en rådgiver. Gjennom sin revisjon vil revisor sette seg inn i virksomhetens forretningsdrift, og vurdere risikoer knyttet til denne. Revisor følger gjerne selskapet gjennom mange år, og blir dermed ofte godt kjent med virksomheten. I tillegg sitter revisor på god kompetanse innen økonomi, skatt og forretningsdrift, og kan dermed gi råd om hvordan virksomheten kan drives mer effektivt og lønnsomt.

Taushetsplikt
Revisor har også full taushetsplikt om alt revisor får kjennskap til gjennom sitt arbeid som revisor. Dette betyr at revisor kan konsulteres i mange problemstillinger som selskapets eier eller ledelse ikke ønsker å snakke med hvem som helst om. Dette gir trygghet og tillit internt i selskapet, for eiere og ledelse.

Revisor – verdt sin vekt i gull
Det er fristende å si at revisor er verdt sin vekt i gull, men vi får moderere oss til å si at revisjon av bedriftens regnskap har høy verdi. Revisjonsberetningen er et verdipapir som gir en bekreftelse med høy sikkerhet om at regnskapsbrukerne kan ha tillit til selskapets regnskap. I møtet med banken eller kunden/leverandøren kan dette være helt avgjørende.

Vi hos Kallesten Revisjon og Regnskap er stolte over å tilby tillit til våre kunder!

Fordi tillit er det mest verdifulle vi har.

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Skjermbilde%202023-11-24%20084122
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Revisjon%20tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Revisjon = tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Plakett_GULL2023
Re-sertifisert - gull igjen!
Resertifisert med GULL for 3 nye år som sykkelvennlig arbeidsplass!
Re-sertifisert - gull igjen!
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy?
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
brooke-lark-nMffL1zjbw4-unsplash
Leie inn en økonomisjef?
Daglig leders høyre hånd
Leie inn en økonomisjef?