Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Photo by Blake Wisz on Unsplash

Kallesten Blogg

Aktuelt
Kompensasjonsordningen for næringslivet - hvem kan få støtte

Kompensasjonsordningen for næringslivet - hvem kan få støtte

Inntil 90 % dekning av faste kostnader for bedrifter med omsetningsfall
Del:
 
Bedrifter som har opplevd et betydelig omsetningsfall som følge av koronapandemien i mars, april og mai kan søke om kompensasjon til dekning av faste kostnader.
De sentrale begrepene verdt å merke seg er «omsetningsfall» og «uunngåelige kostnader». I tillegg vil konkrete poster i næringsoppgaven stå sentralt, så det blir viktig at kostnadsposter som er ment å inngå i uunngåelige kostnader er tatt med i de postene som beregningsmodellen viser til.

HVEM ORDNINGEN OMFATTER

Slik kompensasjonsordningen er foreslått skal ordningen gjelde for alle registrerte skattepliktige foretak i Norge.

I tillegg er det en del næringer som ikke får nyte godt av ordningen. Disse er nevnt i pressemeldingen:

Finansnæringen (de som omfattes av finansskatten)
Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
Utenriks sjøfart som innebærer varetransport
Olje- og gassutvinning
Private barnehager som er under egen støtteordning
Flyselskaper som er under egen støtteordning
Foretak uten ansatte (unntatt EPF der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
Foretak uten aktivitet
Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

HVILKEN PERIODE ORDNINGEN GJELDER

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Første utbetaling skal etter planen skje allerede i april.
Søknader skal kunne leveres fra 17. april. Dette gjøres i egen nettportal.

KRAV OM OMSETNINGSFALL

Bedrifter som vil være berettiget kompensasjon må kunne vise til minimum 20 prosent omsetningsfall i mars og minimum 30 prosent fall i april og mai.

BEREGNINGSMETODE

Kompensasjonen vil bli fastsatt ut fra hvor mye omsetningen har falt i forhold til en beregnet normalomsetning. Formel og beregningsmodell finnes på kompensasjonsordning.no

Omsetningsfallet for mars 2020 skal måles mot normalomsetningen i mars 2019. Bedrifter som ikke var i virksomhet i 2019 skal bruke gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag.
Som uunngåelige, faste kostnader regnes ifølge pressemeldingen leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader. Det finnes god veiledning i hvilke kostnader som er omfattet på kompensasjonsordning.no.

Hver enkelt bedrift må med de postene som blir med i beregningsgrunnlaget se på sitt regnskap for mars 2020 og finne de bokføringskontoene som kan inneholde uunngåelige faste kostnader som er hjemmehørende i disse postene. Husk at det kan være slike kostnader som er bokført på kontoer som egentlig burde hørt hjemme på andre poster, typisk samleposter som Annen kostnad. Vi kan bistå våre kunder med en gjennomgang av hvilke poster som er relevante for kompensasjonen.

Det er altså de uunngåelige faste kostnadene som er berettiget kompensasjon. Andre kostnader skal ikke inngå, og må derfor trekkes ut fra beregningsgrunnlaget.

Justeringsfaktoren blir på 90 % for foretak som er pålagt fra Staten å stenge.
Justeringsfaktoren blir på 80 % for foretak som ikke er pålagt fra Staten å stenge. For disse skal det også trekkes fra en egenandelen i formelen er kr 5 000 pr måned.

I tillegg er det en minstegrense for å få utbetalt kompensasjon. Denne minstegrensen er 5 000 kroner. I tillegg er det en øvre grense på 30 millioner kroner pr måned. Det settes en høyere maksgrense for konserner, men dette forutsetter godkjenning fra ESA.

SKATTEETATEN SKAL FORVALTE ORDNINGEN

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.
 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Skjermbilde%202023-11-24%20084122
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Revisjon%20tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Revisjon = tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Plakett_GULL2023
Re-sertifisert - gull igjen!
Resertifisert med GULL for 3 nye år som sykkelvennlig arbeidsplass!
Re-sertifisert - gull igjen!
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy?
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
brooke-lark-nMffL1zjbw4-unsplash
Leie inn en økonomisjef?
Daglig leders høyre hånd
Leie inn en økonomisjef?