Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
16_baton

Kallesten Blogg

Aktuelt
Tips til årsoppgjøret 2014

Tips til årsoppgjøret 2014

Ting å tenke på i forbindelse med årsskiftet
Del:
 
Årsoppgjøret står for døren, og vi skriver snart 2015. Årsskiftet markerer et skille for de aller fleste virksomheter, og det er tid for å tenke gjennom en del forhold som har betydning for virksomhetens økonomi. Nedenfor gir vi deg noen nyttige råd om forhold som bør tenkes gjennom.

Investeringer og avskrivninger
For 2014 er det innført 10 prosent startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Kjøper man en maskin i desember 2014, kan man i tillegg til ordinær avskrivning på 20% føre en startavskrivning på 10%, til sammen 30%.

Skattemessige avskrivninger foretas normalt som såkalte saldoavskrivninger med en årlig prosentsats av saldo på selskapets avskrivningsgrupper. Ved anskaffelser på slutten av året, gis det fulle avskrivninger inneværende år iht avskrivningsgruppens prosentsats. Anskaffer man eksempelvis en maskin (som avskrives i saldogruppe d med 20%) for kr 200 000 den 20. desember 2014, og den tas i bruk i virksomheten før nyttår, vil man oppnå 60 000 (200 000 * 30%) i skattemessige avskrivninger for denne maskinen allerede i 2014. Venter man til 3. januar 2015 med anskaffelsen, oppnås det ingen avskrivninger i 2014. Dette betyr at dersom man vurderer anskaffelse av nye driftsmidler rundt årsskiftet, kan det lønne seg å foreta anskaffelsen før nyttår.

Også påkostning på eksisternede driftsmidler omfattes av startavskrivningen på 10 prosent.

Fast eiendom - forenkling i reglene om frivillig registering
Fra 1.juli 2014 er det ikke krav om å sende skriftlig søknad om frivillig registrering ved utleie av bygg og anlegg dersom virksomheten allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for annen avgiftspliktig omsetning. Det vil fortsatt være mulig å bli frivillig registrert gjennom ordinær søknad (samordnet registermelding) men tilkjennegivelse er en alternativ måte å bli frivillig registrert.

Ordinært registrerte virksomheter som ikke sender inn søknad, anses som frivillig registrert for utleie av bygg og anlegg når leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig, jf. Merverdiavgiftsloven § 2-3 tredje ledd. Det betyr at vilkårene for frivillig registrering må være oppfylt, herunder at det er inngått leieavtale med merverdiavgiftspliktig leietaker eller kommunal/fylkeskommunal enhet som er kompensasjonsberettiget. Leieforholdet anses som merverdiavgiftspliktig ved at :
- leievederlaget faktureres med utgående merverdiavgift,
- omsetningen bokføres som avgiftspliktig omsetning og
- innberettes på omsetningsoppgaven som merverdiavgiftspliktig omsetning.

Frivillig registrering av bygg og anlegg gjennom tilkjennegivelse vil bare omfatte det enkelte leieforholdet. Dette i motsetning til frivillig registrering gjennom skriftlig søknad hvor alle leieforhold som oppfyller vilkårene automatisk er omfattet.

Lagertelling og varelagerverdi
Virksomheter med varelager må foreta varetelling pr 31.12.2014. Alle varer som er på lager 31.12. skal være med i varetellingen. Varene skal prises til innkjøpspris eks mva. Direkte kjøpskostnader, som frakt og spedisjon, skal også være med i kostprisen. Ukurans skal også identifiseres og tallfestes. Alle varer som på grunn av ukurans må selges med tap, skal nedskrives til virkelig verdi (netto salgsverdi). Netto salgsverdi er fremtidig salgsverdi eks mva etter fradrag for salgsomkostninger.

Kundefordringer og tap på krav
Virksomhetens kundefordringer må gjennomgås med tanke på tap på krav. Gamle åpne poster kan indikere en tapsrisiko. Åpne kundeposter må gjennomgås nøye med tanke på eventuelle tap. Her må det utøves et skjønn, og det kan være nyttig å rådføre seg med regnskapsfører/revisor for å finne frem til en fornuftig vurdering. Skattemessig er det egne regler for når en kundefordring kan tapsføres - ta kontakt med regnskapsfører/revisor hvis du er usikker på denne vurderingen.

Elektronisk kommunikasjon
Alle arbeidstakere som får dekket en eller flere EKOM-tjenester får fra og med 2014 et fast inntektstillegg på kr 4 392. Det skattefrie bunnbeløpet etter tidligere regler fjernes. Det samme gjelder fradrag for arbeidstakers egenbetaling. Det bør lages en oversikt over hvilke ansatte som får dekket hvilke tjenester (mobiltelefon, hjemmetelefon, bredbånd etc). Dette vil kunne gjøre innberetningen og kontrollen enklere.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Arbeidsgivere med flere enn 1 ansatte utenom eier har normalt plikt til å ha en tjenestepensjonsavtale for sine ansatte. Denne skal til enhver tid dekke alle ansatte, og endringer i antall ansette og lønnsopplysninger må løpende meldes til forsikringsselskapet. Siste frist for innbetaling med effekt for 2014 er 31.03.2015. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om din virksomhet er pliktig til å ha OTP-avtale.

Bilhold
Selskaper med bil i næring må notere kilometerstand pr 01.01.2015, biltype/modell og registreringsnummer for alle selskapets biler. For de som bruker sin private bil i næringsvirksomhet og får fradrag for inntil 6 000 km etter kilometergodtgjørelse - husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører. Vær klar over at reglene for bruk av yrkesbil kan være en skattefelle hvis man bruker bilen privat. Hvis du er i tvil om hvilken bilordning som lønner seg, eller om deres bilordning tilfredsstiller skattereglene, så ta kontakt med oss.

Planlegg neste år
Årsskiftet er som nevnt en god anledning til å se fremover. Avtal et møte med oss for å gjennomgå hvilke forhold som vil være viktige å fokusere på fremover. Vi kan bidra til å identifisere viktige styringsparametere som gjennom regnskapsrapporteringen fremover kan gi nyttig styringsinformasjon til ledelsen. Det er også tid for å sette opp et budsjett for 2015. En budsjettprosess vil ofte være svært nyttig med tanke på gjennomgang av selskapets økonomi. Med et budsjett, kan man også rapportere gjennom året med sammenligning mot budsjetterte tall.

Nyttige skjema til årsoppgjøret
Vi tilbyr våre kunder flere nyttige og alltid oppdaterte skjema for avstemming av regnskapsposter, samt andre nyttige skjema.
Klikk her for å få en oversikt


Lykke til med årsoppgjøret!

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Skjermbilde%202023-11-24%20084122
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Revisjon%20tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Revisjon = tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Plakett_GULL2023
Re-sertifisert - gull igjen!
Resertifisert med GULL for 3 nye år som sykkelvennlig arbeidsplass!
Re-sertifisert - gull igjen!
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy?
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
brooke-lark-nMffL1zjbw4-unsplash
Leie inn en økonomisjef?
Daglig leders høyre hånd
Leie inn en økonomisjef?