Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Penger

Kallesten Blogg

Aktuelt
Spar skatt ved å ta ut aksjeutbytte før nyttår!

Spar skatt ved å ta ut aksjeutbytte før nyttår!

Det kan være skattemessig lønnsomt å ta ut et aksjeutbytte før nyttår som følge av kommende skatteendringer. Her forklarer vi hvorfor og hvordan.
Av: Herbjørn Vestvik
Daglig leder - statsautorisert revisor - statsautorisert regnskapsfører
Kallesten Revisjon og Regnskap AS
Del:
 

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV er det nå klart at det blir en rekke skatteendringer, blant annet økning i utbytteskatten.

Følgende er avtalt når det gjelder skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst:
Oppjusteringsfaktoren i utbytteskatten øker fra 1,44 til 1,6. Det betyr at skattesatsen for aksjonær øker fra 31,68 til 35,2 pst. For selskap og aksjonær samlet vil marginalskatten på utbytte øke fra 46,7 til 49,46 pst.

Dersom eierne planlegger å ta ut et aksjeutbytte neste år basert på årsregnskapet for 2021, kan det derfor være lønnsomt å vurdere å forsere dette utbyttevedtaket til før nyttår. På den måten kan man oppnå dagens skattesats på utbyttet istedenfor den foreslått økte til neste år.


Hvordan ta ut aksjeutbytte?


Det er flere muligheter for å ta ut et aksjeutbytte før nyttår. Til grunn for samtlige ligger en vurdering av at selskapet etter utdelingen skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Dette er det styrets ansvar å vurdere forut for en eventuell utbytteavsetning.

 

Følgende muligheter kan være aktuelle:


Tilleggsutbytte

Tilleggsutbytte er et aksjeutbytte som avsettes basert på sist avlagte balanse (godkjente årsregnskap). I dette tilfellet kan man ikke ta med inneværende års opptjente resultat i beregningen av utbyttegrunnlaget. Man må også ta hensyn til en del disposisjoner som kan være foretatt i inneværende år. Men har man fri egenkapital og gjenværende utbytteramme fra fjoråret, er ofte et tilleggsutbytte uproblematisk. Det kreves et styrevedtak og en generalforsamlingsbeslutning for å gjennomføre dette.
 

Ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse

Dersom man ønsker å avsette et utbytte nå før nyttår, der man også tar med inneværende års resultat og egenkapitalopptjening, må man følge reglene for ekstraordinært utbytte basert på mellombalanse. I disse tilfellene kan man utarbeide en mellombalanse pr f.eks. 31. oktober, der man tar med opptjent resultat pr nevnte dato. En mellombalanse skal utbarbeides etter reglene for årsregnskap, og må også revideres dersom selskapet er revisjonspliktig og/eller har revisor. Har selskapet ikke revisor, kan man unnlate å revidere mellombalansen.
Når det gjelder utbytte basert på mellombalanse følger det av aksjeloven § 8-2 a at mellombalansen må sendes til Regnskapsregisteret og at utdeling ikke kan foretas før mellombalansen er registrert og kunngjort. Det er vanlig og tillatt å vedta både mellombalansen og utbytteutdelingen på samme generalforsamling, men utsette utbetalingen av utbyttet til mellombalansen er kunngjort av Regnskapsregisteret. At utbetaling av utbytte må utsettes til etter at mellombalansen er kunngjort, flytter ikke tidfestingstidspunktet. Utbyttet skal fortsatt tidfestes når generalforsamlingen vedtar utbytteutdelingen, og sørger man for vedtak senest 31.12.2021 blir det beskatning i 2021 med inneværende års skattesats.


Vær gjennomtenkt - vi bistår gjerne

Vi bistår gjerne med rådgivning innen følgende tema relatert til dette:

  • Vurdering av tilgjengelig utbytteramme
  • Vurderinger rundt forsvarlig egenkapital og likviditet
  • Utarbeidelse av protokoller
  • Utarbeidelse av mellombalanse
  • Revisjon av mellombalanse
  • Innsending og registrering

Ta gjerne kontakt for en samtale om dette.
 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Picture1
Åtte viktige endringer i arbeidslivet
Etter at den rødgrønne regjeringen tok over i 2021, har det skjedd en rekke lovendringer i arbeidslivet. Fra 1. januar 2024 trådte det i kraft ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven som skaper nye forpliktelser for arbeidsgivere. De fleste endringene omfatter alle arbeidsgivere, mens enkelte kun gjelder for arbeidsgivere som er del av konsern. Her vil vi gi en oversikt over endringene, og hvordan arbeidsgivere kan og bør innrette seg.
Åtte viktige endringer i arbeidslivet
Skjermbilde%202023-11-24%20084122
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Revisjon%20tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Revisjon = tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Plakett_GULL2023
Re-sertifisert - gull igjen!
Resertifisert med GULL for 3 nye år som sykkelvennlig arbeidsplass!
Re-sertifisert - gull igjen!
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy?
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?