annie-spratt-cVEOh_JJmEE-unsplash

Kallesten Blogg

Støtt aksjonen i Tumaini!

Støtt aksjonen i Tumaini!

Organisasjonen Tumaini Hope samler inn penger til en traktor
Del artikkel:
 

Tumaini

I tillegg til å være opptatt av regnskap og revisjon, ønsker vi i Kallesten Revisjon og Regnskap å være med å gjøre en forskjell for mennesker som har det vanskelig. Vi har derfor valgt å støtte organisasjonen Tumaini, som hjelper vanskeligstilte mennesker i en liten bygd som heter Pokot i Kenya. Der drives det blant annet med fadderprogram for enkefamilier, matutdeling og bygging av deminger for lokalbefolkningen.

I Pokot er jorden ganske hard og tilnærmet umulig å klargjøre for såing før regnet kommer og bløter den opp. Når så regnet kommer, starter arbeidet med å hakke opp jorden for hånd og deretter få sådd. Ulempen med denne måten å dyrke jorden på, er at det tar dyrebar tid fra regnet kommer til såkornet blir sådd. I tillegg klarer man kun å hakke opp det øverste laget med jord, slik at man må så i øverste jordlag, hvor jorden blir svært utsatt for tørke.
 

Hvorfor traktor?

En traktor derimot vil gjøre det mulig å pløye opp store arealer på kort tid. Enkelte familier har ubrukte jordarealer som de ikke klarer å hakke opp før regntiden er over og står således ubrukte. En traktor vil lett pløye opp disse arealene og omskape disse til dyrkbar mark. Jorden blir videre pløyd dypere, som gjør den bedre i stand til å holde på fuktigheten og gir røttene bedre vekstvilkår. Med traktor kommer såkornet tidligere i jorden, mens regntiden enda pågår. Dette vil gi gode forhold for å spire og gro og gi en redusert vekstperiode. Sagt på en annen måte – maten kommer tidligere på bordet!
 

Hjelp til selvhjelp

Vårt fokus er hele tiden å gjøre familiene i familifadderprogrammet selvstendige. Vi tror en økt og sikrere utnyttelse av jordstykket deres er et viktig og godt virkemiddel til å oppnå dette.
I tillegg finnes det andre bedre stilte familier i Pokot som har betalingsvilje for å få pløyd opp sine jorder. Disse familiene gir traktoren et driftsgrunnlag til å betale lønn til sjåfør, service på traktor, diesel og forsikringer. I tillegg vil traktoren bli brukt til å frakte varer fra nærmeste tettsted opp til fjellene hvor vi har vårt arbeid (ca 2 timers kjøring). Slik vi bedømmer situasjonen vil en traktor kunne finansiere sin egen drift ved betaling fra de som mottar traktortjenestene.
 

Hos traktorforhandler

I slutten av mai i år besøkte Tumaini en seriøs traktorforhandler i Kenya. Der fikk vi tilbud om å kjøpe ny traktor (McCormick MB75), ny 3-skjærsplog, ny horve og ny 6 tonns henger til en samlet sum tilsvarende 250.000 kroner. Vi ønsker å kjøpe nytt utsyr ettersom det er forbundet med stor risiko å kjøpe brukt i Kenya.

Tumaini drar nå i gang en stor innsamlingsaksjon for å få inn disse pengene og håper du vil være med!

Tumaini ble stiftet desember 2010 av Laila og Herbjørn Vestvik og Turid og Bjørn Kjetil Helllestræ.
Turid og Bjørn Kjetil var bosatt i Kenya fra 2008 til 2010. I løpet av disse to årene ble det igangsatt ulike private hjelpeprosjekter ved frivillige gaver til deres "Hjelp oss å hjelpe" konto. Tumaini er en videreføring av dette arbeidet.

Link til siden: Tumaini Hope

 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
økonomitjenester
passwordeasy

Hjemmekontor - feil passord

Det er fredag og vi har lyst å dele en av våre ansattes historier fra hjemmekontoret
Photo by Annie Gray on Unsplash

Hva koster en håndverker?

En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy? Vi forklarer hvorfor en håndverker må ha en minimum timesats for å kunne levere kvalitet.
Kafe%20Celina%20AS

Kundehistorier: Kafè Celina i Mjøndalen

Sus og dus blant boller og brus
poweroffice

Best i test!

Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020