Utvalgte skatteråd nr 1 - 2015

Vi tilbyr bistand innen skatt og avgift.

01-05-2014
independent-legal-advice-lawyers
Lønn til egne barn - få fradrag i regnskapet.

Skattemyndighetene har fastsatt timelønnssatser for barn som bor hjemme, går på skole og samtidig arbeider i foreldres bedrift. Disse kan du kreve fradrag for i regnskapet og de skal innberettes som lønn for barnet. Satser for lønn til egne barn (inkl. feriepenger):
Alder 1. jan - 31. mars 2015 1. april - 31. des 2015
17 år kr 110 kr 112
16 år kr 106 kr 108
15 år kr 92 kr 94
14 år kr 81 kr 83
13 år kr 73 kr 74

For barn under 13 år er arbeidsinntekt inntil kr 10 000 skattefritt, det overrskytende er skattepliktig og lignes hos foreldrene. Fra barnet er fyllt 13 år øker frikortet fra kr 10 000 til kr 50 000.
Utleie av kontor til eget ASMange har muligheten til å leie ut deler av boligen til et aksjeselskap de selv eier. Så lenge du leier ut mindre enn halvparten av boligen er dette skattefritt. For å kunne gjøre dette må selskapet være et AS. Enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap har ikke denne muligheten. Leier du for 3.000 kroner i måneden, betyr det at du får trukket fra 36.000 kroner i regnskapet. Samtidig som du selv mottar 36.000 kroner skattefritt.

Men, for at du skal få dette godkjent som hjemmekontor må lokalet været egnet til å drive virksomheten fra, og leieprisen må være fornuftig og rimelig. Hvis du ikke følger reglene, risikerer du at ligningsvesenet går deg nærmere i sømmene. De kan gå tilbake i inntil 10 år, samtidig som du får straffeskatt.

Her er en momentliste som danner grunnlaget for vurderingen, alle moment må ikke oppfylles, men det skal foretas en helhetsvurdering av i hvor stor grad "kriteriene" oppfylles:
–Skriftlig leieavtale
–Omfanget av arbeid i lokalene står i forhold til leiekostnadene
–Lokalene kan nås uten å gå gjennom boligrom
–Lokalene er skiltet, står oppført i telefonkatalog, på selskapets brevark eller internettsider
–Lokalene brukes i vanlig arbeidstid og ikke bare ved overtid
–Selskapet har ikke annet kontor i området  Vi kan hjelpe deg med vurderingen av hvorvidt du har mulighet for å leie ut egne lokaler til eget aksjeselskap.  Arbeidsgiverfinansiert utdanningArbeidsgiver kan dekke inntil 4 semestre eller 20 måneder ekstern utdanning, ytelsen er skattefri for den ansatte, og arbeidsgiver får fradrag for kostnadene. Forutsetningene er den ansatte har hatt en heltidsstilling i minst ett år, og at utdanningen gir en kompetanse som kan nyttes hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver får fradrag for følgende kostnader:

–Skolepenger, eksamensavgift, skolebøker mv.
–Reisekostnader fra hjem til bolig på studiested, men ikke daglig reise til studiested
–Merkostnader til kost-og losji og besøksreiser etter reglene for pendlere
–Avskrivning på PC

Ytelser utover det overnevnte blir skattepliktig for den ansatte og gir ikke fradrag for arbeidsgiver. Det er ingen spesielle begrensninger for dekning av studieutgifter for eier eller barn av eier.  Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale