Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Photo by Annie Gray on Unsplash

Kallesten Blogg

Hva koster en håndverker?

Hva koster en håndverker?

En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy? Vi forklarer hvorfor en håndverker må ha en minimum timesats for å kunne levere kvalitet.
Del artikkel:
 
Hvis vi skal engasjere en håndverker er vi alle mer eller mindre opptatt av pris.

I tillegg er de fleste også opptatt av kvaliteten på jobben som blir utført, samt at håndverkeren er til å stole på og kan gi en garanti for utført arbeid. Hvis det er feil eller mangler ønsker vi å kunne reklamere for å få feilen utbedret.

Ellers liker vi å forutsette at håndverkeren følger lover og regler, betaler sine ansatte greit og har ordnede forhold når det gjelder lovpålagte plikter etc.

I dag kan timeprisen på en håndverker gjerne ligge på rundt kr 800 pr time inkl mva. Dette er en timepris som for mange håndverkerbedrifter vil være bærekraftig og kunne gi en fornuftig og lønnsom drift. Her kan det selvfølgelig være variasjoner ut fra hvilken type (fag) håndverker du trenger. Resonnementet bak denne timeprisen er følgende:

Gjennomsnittlig timelønn for en håndverker var i 2019 kr 243 (kilde: SSB). Lønnsøkningen fra 2018 til 2019 var 3,3%, og hvis vi legger samme økning til grunn for 2019 til 2020, så vil gjennomsnittlig timelønn i 2020 være kr 251.
Som tillegg til timelønnen må arbeidsgiver betale feriepenger, yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenestepensjon og arbeidsgiveravgift. Tar man også med andre sosiale kostnader, som velferdstiltak etc, så vil samlet direkte påslag på timelønnen bli ca 35%. Da er vi oppe i en direkte timekostnad på kr 339.

I tillegg til lønn er det betydelige andre kostnader forbundet med å ha en ansatt i et håndverkerfirma. Det er behov for verktøy og utstyr, samt varebil til transport. Ellers må man holde seg faglig oppdatert innen stadige endringer og økte dokumentasjonskrav, noe som betyr at det må legges ned en del i opplæring, kurs og oppdatering for de ansatte. I tillegg vil bedriften ha kostnader til leie av lokaler, forsikring, salg/markedsføring, IT, regnskap, revisjon og annen administrasjon. Slike indirekte kostnader vil fort beløpe seg til 20-30% av den direkte timekostnaden. Da er man oppe i en timekostnad for en gjennomsnittlig ansatt på ca kr 425.

Ingen håndverkere har 100% faktureringsgrad. Det går vekk ikke-fakturerbar tid i form av kurs/opplæring, sykefravær, forflytning mellom oppdrag etc. En faktureringsgrad på 80% anses som bra. Da vil den effektive timekostnaden øke fra 425 til 530 pr time (425/80%). Det vil si at en timepris på kr 532 (+ mva) vil gi bedriften NULL i fortjeneste til dekning av reklamasjonsansvar, bygging av egenkapital og avkastning til eier.

Bedriften bør ha ytterligere minimum 20% i påslag på timeprisen til dekning av reklamasjonsansvar og avkastning til eier. Reklamasjoner og utbedring av feil vil forekomme, og dette er også et gode som mange kunder forventer og setter pris på. I tillegg må eier av bedriften kunne forvente et visst overskudd til styrking av selskapets egenkapital og avkastning på investert kapital. Et solid selskap vil kunne motstå tap uten å gå konkurs, noe som gir sikkerhet for kunden. Med et fortjenestepåslag på 20% er timeprisen kommet opp i ca kr 638.

Legger man så på 25% moms, blir timeprisen for oss som privat kunde kr 797 (eller avrundet ca kr 800).

Som nevnt så er det selvfølgelig variasjoner mellom bransjer og firma, og timepris kan derfor variere både over og under dette nivået.

Men neste gang du engasjerer en håndverker så vet du hvorfor det har en kostnad, og hvorfor du kan forvente kvalitet og trygghet levert sammen med en tilstrekkelig høy timepris.

Nedenfor viser vi kalkylen som er benyttet som eksempel i denne artikkelen:

h%c3%a5ndverker kalkyle
 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale.