Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Revisjon%20tillit

Kallesten Blogg

Et revidert regnskap er gull verdt

Et revidert regnskap er gull verdt

Revisjon = tillit
Del artikkel:
 
Vi er usedvanlig tillitsfulle i Norge. Mange flere av oss enn i andre europeiske land svarer ja på spørsmålet «Er folk flest til å stole på?». Dette er svært verdifullt for vårt samfunn, og bidrar til at vi har lave transaksjonskostnader mellom næringsdrivende. Transaksjoner og prosesser blir enklere og raskere gjennomført. Høy tillit til offentlige organer og politisk styring bidrar også til høy skattemoral blant befolkningen.

Vi leser imidlertid at denne tilliten er under press, og at den generelle tilliten svekkes. Vi hører om økonomisk kriminalitet, habilitetsbrudd og konkurser, noe som bidrar til å svekke tilliten til økonomisk rapportering og hvordan forretningsavtaler og transaksjoner gjennomføres.

Det sies at revisjon = tillit. Tillit til at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomheten. Revisors oppgave og rolle er nettopp å opprettholde og styrke tilliten til økonomisk rapportering.

En revisjonsberetning er et kvalitetsstempel på virksomhetens regnskap, formuesforvaltning og interne kontroll. Selskapets revisor er valgt av eierne, og er dermed eiernes tillitsperson og sparringspartner. Det er strenge krav til regulering av revisors arbeid, og hensikten med disse kravene er at tilliten til revisor skal være høyest mulig.

Uavhengighet
Revisor har strenge krav til uavhengighet fra sin revisjonsklient. Det skal ikke være noen tilknytning mellom revisor og det reviderte selskapet som kan svekke tilliten til revisors uavhengighet. Revisor kan for eksempel ikke ha eierinteresser i det reviderte selskapet eller har nært vennskap eller være i familie med eiere i selskapet.

Hensikten med uavhengighetskravene er at revisor skal gi en objektiv og uavhengig bekreftelse av regnskapet, som regnskapsbrukeren kan ha full tillit til.

Revisor som rådgiver
Små og mellomstore bedrifter bruker ofte revisor som en rådgiver. Gjennom sin revisjon vil revisor sette seg inn i virksomhetens forretningsdrift, og vurdere risikoer knyttet til denne. Revisor følger gjerne selskapet gjennom mange år, og blir dermed ofte godt kjent med virksomheten. I tillegg sitter revisor på god kompetanse innen økonomi, skatt og forretningsdrift, og kan dermed gi råd om hvordan virksomheten kan drives mer effektivt og lønnsomt.

Taushetsplikt
Revisor har også full taushetsplikt om alt revisor får kjennskap til gjennom sitt arbeid som revisor. Dette betyr at revisor kan konsulteres i mange problemstillinger som selskapets eier eller ledelse ikke ønsker å snakke med hvem som helst om. Dette gir trygghet og tillit internt i selskapet, for eiere og ledelse.

Revisor – verdt sin vekt i gull
Det er fristende å si at revisor er verdt sin vekt i gull, men vi får moderere oss til å si at revisjon av bedriftens regnskap har høy verdi. Revisjonsberetningen er et verdipapir som gir en bekreftelse med høy sikkerhet om at regnskapsbrukerne kan ha tillit til selskapets regnskap. I møtet med banken eller kunden/leverandøren kan dette være helt avgjørende.

Vi hos Kallesten Revisjon og Regnskap er stolte over å tilby tillit til våre kunder!

Fordi tillit er det mest verdifulle vi har.

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale.