Våre tjenester

En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå.

cem_on_demand_-_my_reports__indoor_1

Regnskapet rett i nettleseren

Vi tilbyr det nyeste innen nettbaserte økonomisystem. Du slipper å investere og drifte egne systemer – en PC med nettilgang er alt du trenger.

Revisjon

Som revisor avgir vi en uavhegig bekreftelse på om selskapets årsregnskap er avgitt etter lover og regler. I tillegg omfatter revisjon til en viss grad at revisor gjennomgår selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer.

Som selskapets valgte revisor påtar vi oss et ansvar for å bidra på en konstruktiv måte overfor bedriftens eiere. Vår erfaring og kompetanse innen en komplett økonomifunksjon gjør oss til en attraktiv medspiller som revisor. Vi er revisor for kunder i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Karmøy, Haugesund og omegn.

Regnskap

Relevant og riktig regnskaps-rapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.

Vi har de siste årene tatt i bruk de mest moderne systeme innenfor regnskapsførsel, og vi tilbyr nå regnskapet rett i nettleseren til våre kunder som ønsker det. Dette sikrer en effektiv, enkel og oversiktlig hverdag for deg og din bedrift.

Nettbasert regnskap gir også ypperlige muligheter til en fornuftig og kostnadseffektiv arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører.

Rådgivning

Vi kan tilby økonomisk rådgivning og konsulentbistand innen en rekke områder. Fra det helt enkle spørsmål som kan besvares 'på strak arm' over telefon, til mer innfløkte og sammensatte problemstillinger er vi innstilt på å gi våre kunder best mulig service.

Våre medarbeidere gjennomgår kontinuerlige faglige oppdateringer, og vi legger vår ære i å gi relevante, fornuftige og nyttige råd til våre kunder. På denne måten håper vi å bidra til at våre kunder lykkes enda bedre med sin virksomhet.