Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny

God rådgivning og raske svar

Vår tverrfaglige kompetanse innen revisjon og regnskap kombinert med sunn fornuft og jordnært språk er ofte et godt utgangspunkt for god rådgivning.
Anita-aardalsbakke_web

Økonomisk rådgivning

Fra det helt enkle spørsmål som kan besvares 'på strak arm' over telefon, til mer innfløkte og sammensatte problemstillinger er vi innstilt på å gi våre kunder best mulig service.
arrow-circle
Les mer
lesmer
plus-circle_icon
Lage holdingselskap
Mange ser nytten i et holdingselskap, men å etablere en holdingstruktur er ikke alltid "rett frem". Vi ser på din sak og finner den beste veien til målet.
plus-circle_icon
Etablere selskap /starte bedrift
Etablere et AS er i dag meget enkelt. Men kan det ikke være greit å ha en rådgiver å spørre om viktige veivalg? Vi møter deg med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Kontakt oss for hjelp til å starte din egen bedrift. 
plus-circle_icon
Omorganisere
Skiftende tider kan gi behov for omorganisering. Kanskje det er behov for å skille eiendom og drift? Ønsker du å legge til rette for at ansatte skal få eierandeler i virksomheten? Vi ser gjerne på din sak og ønsker å skape lønnsomhet for deg.

Skatte- og avgiftsmessig bistand

Våre erfarne revisorer og regnskapsførere kan bistå med rådgivning i skatte- og avgiftsspørsmål enten det gjelder virksomhet eller private forhold. Fornuftig skattemessig planlegging kan være avgjørende for å maksimere avkastningen. Både skatte- og momsregler kan i enkelte tilfeller være vanskelige å manøvrere i. Vi bistår gjerne med vår kompetanse!

Selskapsstruktur og organisering

Fra tid til annen oppstår behov for omorganisering. Skiftende tider og nye behov kan bringe på banen et ønske om en endret selskapsstruktur eller en selskapstransaksjon. Vi bistår med rådgivning i forbindelse med omorganisering av selskapsstruktur og bistår med å finne den optimale løsningen.

Økonomisjef til leie

Vi ønsker å bidra til at våre kunder lykkes med å nå sine mål, og dette er løsningen for dere som trenger økonomisjefskompetanse uten å måtte ansette en økonomisjef i full stilling. Dette vil gi dere fagkunnskap, stabilitet og effektivitet, men også penger spart gjennom at vi får gjort mye på liten tid, sammenlignet med en heltidsansatt.

Som revisor har vi høy kompetanse og kan bistå deg med det meste  – ikke bare årsregnskapsrevisjon

Økonomisk rådgivning er et eget forretningsområde hos oss, som vi kan tilby både eksisterende revisjons- eller regnskapskunder og øvrige oppdragsgivere, enten som et engangsoppdrag eller i forbindelse med et etablert kundeforhold.

Vi yter økonomisk rådgivning innen blant annet følgende felt:

Terskelen skal være lav for å ta kontakt med oss og få avklart en problemstilling; intet spørsmål er for enkelt. Mer konkret kan vi nevne at vi yter økonomisk rådgivning innen følgende spørsmål/områder:
 • etablering av foretak
 • valg av selskapsform
 • utfylling av skattemelding og andre ligningsskjema
 • bistand overfor Brønnøysundregistrene
 • utarbeidelse av komplett årsregnskap
 • skattemessig bistand
 • fusjon/fisjon/kapitalendringer i AS
 • utarbeidelse av budsjett
 • bistand i praktisk styrearbeid
 • utarbeidelse av formelle dokumenter
 • etablering/gjennomgang av intern kontroll og rutiner
 • bistand i dialog med offentlige myndigheter
 • generell økonomisk rådgivning
 • arv og generasjonsskifte
Ønsker du å vite mer om hva vi kan hjelpe deg og din bedrift med

Kontakt oss i dag

Herbjørn Vestvik
Daglig leder
Statsautorisert revisor
Statsautorisert regnskapsfører

M: 91 54 78 32  |  hvestvik@kallesten.no
Herbjorn_dyp_1280