Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny

Økonomisjef til leie

for dere som trenger økonomisjefskompetanse uten å måtte ansette en økonomisjef i full stilling. Dette vil gi dere fagkunnskap, stabilitet og effektivitet, men også penger spart gjennom at vi får gjort mye på liten tid, sammenlignet med en heltidsansatt.
Anne-Leikvoll-Vignes-forside-banner

Kallesten som din økonomisjef = Trygg økonomistyring

Våre råd og innspill er forankret i vårt verdigrunnlag, trygg økonomistyring. Dette innebærer at vårt arbeid skal tilføre deg og din bedrift følgende:
arrow-circle
Les mer
verdier

Fokus på egen kjernevirksomhet

Ved å konsentrere fokus om egen kjernevirksomhet og overlate hele eller deler av regnskaps- og økonomifunksjonen til oss kan vi sammen bidra til å øke lønnsomheten og kompetansen i din bedrift.

Vår økonomisjef til leie kan gjøre alle, en kombinasjon av eller kun en av følgende oppgaver, dere bestemmer selv:
 • Ordinær regnskapsføring
 • Lønninger
 • Fakturering
 • Budsjettering
 • Likviditetsstyring
 • Kontrakter
 • Generell rådgivning innenfor de fleste regnskapsområder

Fleksibelt

Som et moderne og kostnadseffektiv kompetansehus innen regnskap og revisjon kan vi tilpasse oss til deres eksisterende økonomisystemer, eller flytte dere over i våre systemer, dette velger dere selv.

Våre medarbeidere trives med å jobbe ute hos kunde, og vi kan være svært fleksible. Gjennom året vil aktiviteten i deres bedrift variere, og det er her vår fleksibilitet kommer til rette. I hektiske perioder kan vi øke vår tilstedev relse, og komme med råd og innspill, mens i mindre travle perioder kan vi redusere vår tilstedeværelse, og samtidig redusere deres kostnad knyttet til økonomisjefen.

Mer om vårt verdigrunnlag

Vi har et sett av verdier som gjør at vi ønsker å være jordnære og hyggelige, imøtekommende og tilgjengelige, og trygge og solide. Hver dag arbeider vi for dette.

Pålitelighet

Som kunde skal du kunne stole på at vi utfører effektive tjenester med sikte på å levere kvalitetssikret regnskapsinformasjon til avtalt tid.
Pålitelighet sikres gjennom:
 • Faglig dyktige ansatte
 • Gode og effektive regnskaps- og rapporteringssystemer
 • Kontinuerlig fokus på effektive tekniske løsninger
 • God kommunikasjon
 • Klare oppdragsavtaler

Ærlighet

Som kune skal du kunne stole på de råd og den veiledning vi gir, og kunne handle trygt deretter.
Ærlighet sikres gjennom:
 • Relevante råd og veiledning
 • Objektiv informasjon
 • Våre råd skal være etterrettelige og fornuftige

Omsorg

Våre tjenester skal tilpasses den situasjonen kunden er i og det behov kunden her.
Omsorg sikres gjennom:
 • Vi utfører våre tjenester til kundens beste
 • Vi verdsetter våre kunder høyt
 • Vi leter etter muligheter for å gi våre kunder en ekstra opplevelse av service