Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny

Selskapsstruktur og organisering

Fra tid til annen oppstår behov for omorganisering. Skiftende tider og nye behov kan bringe på banen et ønske om en endret selskapsstruktur eller en selskapstransaksjon. Vi bistår med rådgivning i forbindelse med omorganisering av selskapsstruktur og bistår med å finne den optimale løsningen.
jonny2

Kapitalendringer

Selve gjennomføringen av kapitalendringer er oftest enkelt. Det er imidlertid viktige vurderinger som bør gjøres for å oppnå ønsket resultat.

Følgende forhold kan blant annet være viktige å vurdere:
  • Øke pålydende eller antall aksjer
  • Tegningskurs og overkurs
  • Splitt eller spleis
  • Hva blir skattemessige konsekvenser
Bistand rundt kapitalendringsprosesser kan fort vise seg å være lønnsom bistand. Ta kontakt med oss for en konsultasjon om temaet.
 

Fusjon og fisjon / oppkjøp og salg

Sammenslåing eller splitting av et selskap ved hjelp av en skattefri fusjon eller fisjon kan føre frem til den ønskede selskapsstrukturen.

Kanskje man ønsker å etablere en holdingstruktur uten at dette utløser beskatning? Da kan en skattefri omorganisering være et middel for å komme i posisjon.

Vi bistår rundt slike omorganiseringsprosesser, og trekker om nødvendig inn ytterligere kompetanse fra våre gode støttespillere.