Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny

Revisjonsplikt

Et aksjeselskap er i utgangspunktet revisjonspliktig. På visse vilkår kan imidlertid selskapet velge at årsregnskapet ikke skal revideres
trond_dyp_1280

Revisjonsplikt og unntak

Alle som er pliktig til å levere revidert årsregnskap må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken organisasjonsform du har og størrelsen på virksomheten.
Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere er eksempler på dette.

Revisjon er en kontroll og gransking av regnskapet ditt. Er du revisjonspliktig må du velge et godkjent revisjonsselskap eller en statsautorisert revisor til å foreta denne kontrollen. Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne revisjonsberetningen.

Revisoren skal ikke ha noen tilknytning til virksomheten ut over å være revisor. Revisorloven stiller strenge krav til uavhengighet. Har du for eksempel en bror som er revisor kan han ikke være revisor for virksomheten din.

Aksjeselskap

Små aksjeselskap trenger vanligvis ikke å ha revisor. De kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres. Dette kalles for fravalg av revisjon.
Aksjeselskapet kan velge bort revisjon hvis:
  • Driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, og
  • balansesummen er under 23 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverkFravalg av revisjon
Nye aksjeselskap
Dersom det i stiftelsesdokumentet til et nytt aksjeselskap ikke blir valgt revisor skal ikke årsregnskapet revideres. Det anses da automatisk som at aksjeselskapet har valgt bort revisjon.

Eksisterende aksjeselskap
Ved fravalg av revisjon i et eksisterende aksjeselskap brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at aksjeselskapet er under grensene, kan generalforsamlingen beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, og aksjeselskapet kan si opp revisoren. Fravalg av revisjon meldes på skjemaet Samordnet registermelding i Altinn, og er gyldig når det er registrert i Foretaksregisteret.

Morselskap i konsern
Et aksjeselskap som er morselskap i konsern kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, når vilkårene for terskelverdiene er oppfylt for konsernet sett som en helhet.
For å anses som et morselskap må du ha bestemmende innflytelse over en annen virksomhet, enten som eier av aksjer eller andeler, eller i avtale.

Samvirkeforetak (SA)

Et samvirkeforetak blir revisjonspliktig når driftsinntektene forrige regnskapsår er 5 millioner kroner eller mer.

Når inntrer revisjonsplikten og når faller den bort?

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår. 

I et revisjonspliktig samvirkeforetak må driftsinntektene være under grensen to år på rad før revisjonsplikten faller bort fra og med det tredje regnskapsåret.

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Små ansvarlige selskap har vanligvis ikke revisjonsplikt.
Et ansvarlig selskap får revisjonsplikt dersom et eller flere av følgende forutsetninger er innfridd:
  • Driftsinntektene er 5 millioner kroner eller mer, eller
  • Antallet deltakere er over 5, eller
  • Samtlige deltakere er juridiske personer og har eiendeler i balansen over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte er mer enn 10 årsverk.
Når inntrer revisjonsplikten og når faller den bort?

Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår. 

I et revisjonspliktig ansvarlig selskap må driftsinntektene være under grensen to år på rad før revisjonsplikten faller bort fra og med det tredje regnskapsåret.
 

Enkeltpersonforetak

Små enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt inntrer når omsetningen er over 5 millioner kroner forrige regnskapsår, og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt:
  • Balansen viser eiendeler over 20 millioner, eller
  • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 20 årsverk
  • Når inntrer revisjonsplikten og når faller den bort?
Når grensene passeres og virksomheten blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten neste regnskapsår. 

I et revisjonspliktig enkeltpersonforetak må driftsinntektene være under grensen to år på rad før revisjonsplikten faller bort fra og med det tredje regnskapsåret.

Særattestasjoner

Vær oppmerksom på at selv om virksomheten din ikke har plikt til å revidere årsregnskapet kan enkelte hendelser kreve en særskilt attestasjon av revisor.

For eksempel krever aksjeloven at en revisor skal bekrefte innskutt kapital i et aksjeselskap dersom aksjeinnskuddet gjøres med andre eiendeler enn penger. Dette gjelder både ved stiftelse av aksjeselskapet og eventuelt senere kapitalforhøyelse.
Ønsker du å vite mer om hva vi kan hjelpe deg og din bedrift med

Kontakt oss i dag

Trond Fosse
Statsautorisert revisor
Autorisert regnskapsfører

M: 99 71 23 37  |  trond@kallesten.no
trond_dyp_1280