5 tips til god likviditet

God likviditet er viktig for en sunn økonomi, men mange bedrifter sliter med en anstrengt likviditet. Her følger 5 gode tips til hvordan likviditeten kan forbedres

22-10-2018
rawpixel-632449-unsplash
Rask fakturering
Jo raskere man får innbetalinger fra kundene, jo bedre blir likviditeten. Første bud er dermed å ha raske og effektive faktureringsrutiner. Faktura bør sendes så snart varen/tjenesten er levert. Man trenger for eksempel ikke vente til månedsslutt før faktura sendes.

Ved større og mer langvarige leveranser, vil a-konto eller del-fakturering være fornuftig. Avtal delfakturering med kunden allerede før oppdraget starter og ha det med i standard betingelser.

Elektronisk utsendelse av faktura gir umiddelbar fakturaleveranse, og man unngår unødig tidsbruk i postgang og manuell behandling. EHF eller e-post faktura er gode alternativer. Våre nettbaserte økonomisystemer legger til rette for rask og effektiv fakturering. Vi har funksjoner for repeterende faktura, abonnementsfaktura, EHF og e-post faktura for å nevne noe.

Gode purre-/innkrevingsrutiner
Jo raskere man får kunden til å betale, jo bedre blir likviditeten. I tillegg til rask fakturering, vil en god purre- og innkrevingsrutine være viktig.

Kort forfallstid til kundene bedrer likviditeten. Hvis man for eksempel kan redusere betalingsbetingelsene fra 30 til 14 dager, så kan det medføre en betydelig bedret likviditet.

En god og effektiv purrerutine er avgjørende, og dette trenger ikke være arbeidskrevende å få til. Benytter man OCR (KID-innbetaling), så sørger man for at kundereskontroen er løpende oppdatert. Da er man klar til å sende purring så snart fakturaen er forfalt.

I moderne regnskapssystemer kan som regel purringer settes opp automatisk. En effektiv automatisk purrerutine kan for eksempel se slik ut:
  • Allerede dagen etter forfall kan det sendes en automatisk påminnelse pr e-post til kunden. Denne påminnelsen kan repeteres f eks hver 3. dag.
  • Det er mulig å sende formelt inkassovarsel allerede en dag etter forfalt faktura, men her anbefaler vi gjerne å vente noen dager ekstra, for eksempel 5 dager.
  • Hvis faktura fortsatt ikke er betalt 14 dager etter inkassovarsel, sendes kravet automatisk til inkasso.Inkasso kan settes opp som en integrert løsning i de beste økonomisystemer. Dette kan bidra til raskere oppfølging og raskere innbetaling fra kunden. Hvis man følger rutinen over, vil et krav være oversendt til inkasso kun ca 3 uker etter at kravet var forfalt. Hele prosessen går automatisk, uten noen innblanding av mennesker. Det kan imidlertid være smart å ta en telefon til kunden før kravet går over til inkasso, da det noen ganger kan utløse betaling ved å gi kunden en siste sjanse før inkasso.
Se for øvrig egen artikkel om purring/inkasso.

Factoring
Factoring betyr salg av dine fakturaer til et factoringselskap (bank eller finansieringsforetak). Factoring er en effektiv måte å skaffe seg rask likviditet på, da man i de fleste tilfeller får umiddelbart oppgjør for det meste av en faktura rett etter at faktura er sendt til kunde. På denne tiden reduserer man kredittiden vesentlig, og man får raskere oppgjør.

Det finnes flere tilbydere av factoringtjenester, og betingelsene varierer etter tilbyder og etter hvordan din bedrifts fakturering foregår. Noen factoringtjenester er direkte integrert med effektive økonomisystemer.

Factoring har også en kostnad i form av administrasjonsgebyr etc.

Vi bistår gjerne i en uavhengig evaluering av hvilken factoringløsning som passer best for din bedrift. Den løsningen som er best for deg, er også best for oss.

Likviditetsbudsjett
Et likviditetsbudsjett er et godt verktøy for å styre likviditeten. Med utgangspunkt i et gjennomarbeidet likviditetsbudsjett kan man få daglige prognoser på kommende periodes likviditetsendringer. På denne måten kan man gjøre nødvendige grep i forkant når man ser at likviditeten kan bli utfordrende.

Likviditetsbudsjett tar utgangspunkt i et vanlig resultatbudsjett. Ved å ta hensyn til selskapets øvrige kontantstrømmer, betalingsprofiler, finansieringsprofiler etc, kan man lage et likviditetsbudsjett man kan styre etter.

Likviditetsbudsjettering er ingen enkel sak, men vi har verktøyene og kompetanse til å bistå med dette. Nytteverdien kan være stor når man får oversikt over fremtidig likviditet.

Riktig finansiering
Er din bedrift riktig finansiert? Hvilken finansiering passer best til din bedrift? Er det fornuftig med et langsiktig nedbetalingslån, eller er en fleksibel kassakreditt det riktige? Hva med andre finansieringsformer som leasing og factoring? Hvilke konsekvenser har finansieringsløsninger på selskapets beskatning?

Spørsmålene rundt finansiering kan være mange, og svarene vil også variere. Snakk med en som kjenner din bedrift og som i tillegg er uavhengig hva angår løsninger. Regnskapsfører eller revisor vil være en slik samtalepartner, og vi bistår mer enn gjerne i vurderinger rundt finansiering.
rawpixel-741658-unsplash