Bank og likviditetsstyring

Våre regnskapssystemer har automatisk bankintegrasjon

17-09-2015
bankintegrasjon
Automatisk bankintegrasjon.

Gjennom en bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker og du vil kunne se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet. Du vil ikke lenger ha behov for nettbank for betalinger, avstemming vil i stor grad gjøres automatisk i systemet. Det er også tilstrekkelig at arbeid som utføres i forbindelse med bank kun gjøres gjennom Xledger.

Vi tilbyr et bredt spekter av funksjonalitet som vil effektivisere arbeidsdagen for selskapet.

Bankmodulen inneholder blant annet funksjonalitet for:
  • Bankreskontro
  • Remittering
  • Automatisk bankavstemming
  • Utenlands remittering
  • OCR-innbetaling
  • Kontoutskrift
  • Kontoinformasjon

Her kan du lese mer om hvilke skytjenester vi tilbyr

Ta kontakt med oss på 51 71 90 00 for å høre mer om vårt nettbaserte regnskap og hvordan vi kan hjelpe din bedrift.