Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
car-commuter-driver-7433

Kallesten Blogg

Aktuelt
Bompenger dekket av arbeidsgiver?

Bompenger dekket av arbeidsgiver?

Bompenger er et høyaktuelt tema i regionen for tiden. Noen arbeidsgivere tilbyr dekning av bompenger, men hvordan er reglene rundt dette?
Del:
 
Bompenger har denne høsten vært et stort tema her i regionen, og hele landet for øvrig. Kommunene skal i samarbeid innføre en økning i bompengesatsene, samt en rushtidsavgift på morgen og ettermiddag.  

For noen vil det bli mer aktuelt å ta kollektiv transport eller sykkel til arbeidsplassen, men for de fleste vil det nok fremdeles være aktuelt å kjøre bil til jobb. Vi har derfor sett litt nærmere på skattereglene rundt arbeidsgivers dekning av bompenger. Reglene finner vi i Skatte ABC kapittel 4.34 og de skiller mellom hvilken privat fordel du har av at arbeidsgiver betaler bompengene.

Hovedregelen er at arbeidsgivers dekning av private bompenger er 100% skattepliktig inntekt som kommer i tillegg til skatten på en eventuell firmabil, men det er 3 nyanser:
  1. Du passerer bomstasjonen på vei til og/eller fra jobb med bilen. Da skattlegges fordelen fullt ut.
  2. Dersom du bare bruker bilen sporadisk mellom jobb/arbeid, dvs du passerer bomringen mest i jobbsammenheng. Da skal 50 prosent av bompengebetalingen inntektsføres og beskattes.
  3. Du passerer ikke bomstasjonen til eller fra jobb, i all hovedsak er passeringene i arbeidet. Da er hele bompengebetalingen skattefri.
La oss greie litt ut:
  
100% skattepliktig dekning av bompenger
Bompasseringer mellom hjemmet ditt og jobben som betales av arbeidsgiver, regnes som en privat fordel som er skattepliktig. Og dersom du daglig passerer bommen til og fra arbeidet med et bomabonnement betalt av jobben, må du skatte 100 prosent.

Da blir altså den private fordelen så stor at hele bomabonnementet er skattepliktig, selv om du også bruker det i yrkessammenheng. I så fall skal hele årsprisen for bomabonnementet stå som skattepliktig fordel i selvangivelsen, og plusses på lønnen din i selve skatteutmålingen. Betaler arbeidsgiver for eksempel 3.000 kroner i måneden for bomabonnementet, blir det som om du får 3.000 kroner ekstra i månedslønn i selvangivelsen, og med høyere lønn, skattes du også mer. Hvor mye avhenger av hva du tjener fra før.

Litt i tjeneste og litt privat – 50% skattepliktig
Men det finnes en mellomting: Reiser du sporadisk til og fra jobb og på andre private ærend slik at den private bruken nærmer seg yrkesbruken i hyppighet, kan Skatteetaten kreve at du likevel skatter for en del av bomabonnementet. Satsen kan fastsettes ved skjønn, men blir i de fleste tilfeller 50 prosent.

Ikke skattepliktig
Dersom du ikke har en bompassering til og fra jobb, er du etter alt å dømme også fritatt bompengeskatt. I praksis vil da yrkesbruken være så betydelig at du heller ikke skal skatte, selv om du bruker bomabonnementet i enkelte private ærend innimellom.

Innrapportering
Arbeidsgiver er pålagt å innrapportere skattepliktige fordeler. Har du fått betalt skattepliktige bompenger, skal beløpet derfor allerede stå i selvangivelsen. Skattepliktige bompenger skal føres i post 2.1.1 som frynsegode.
NB! Dersom arbeidsgiver betaler for stykkvise passeringer og ikke en fast månedspris eller årspris, vil alle private enkeltpasseringer være skattepliktige.

Det kan likevel ses bort i fra mindre faktiske fordeler ved bruk av arbeidsgivers klippekort. Bompenger som du har lagt ut og fører i reiseregninger vil ikke bli skattlagt, så lenge de hører til jobbreiser som er utført.

La oss ta for oss tre scenarioer: Må jeg skatte av bompengene?
Scenario 1: Du har et bomabonnement betalt av arbeidsgiver som du bruker mellom møter, på oppdrag eller på andre jobbrelaterte reiser. En sjelden gang i blant passerer du også bomringer i privat ærend.
Må jeg skatte? Nei. Når bompasseringene i all hovedsak skjer i arbeidssituasjoner, skal du ikke skatte noe som helst av bompengene arbeidsgiver betaler.
 
Scenario 2: Du bruker bomabonnementet på arbeidsrelaterte oppdrag. I tillegg har du du en bompassering mellom hjemmet ditt og jobben som du kjører igjennom til daglig.
Må jeg skatte? Ja! Bompasseringene på vei til og fra jobb regnes som en privat fordel, og med hyppig daglig bruk blir hele bomabonnementet skattepliktig som frynsegode. Er det allerede ført i post 2.1.1. i selvangivelsen, lar du det stå. Hvis ikke må du føre det inn.

Scenario 3: Du bruker bomabonnementet i yrkessammenheng. Du bruker det også i en del private ærend, og sporadisk i bompasseringer til og fra jobb (men ikke daglig).
Må jeg skatte?Ja, når privat bruk nærmer seg yrkesbruk i hyppighet skal du vanligvis skatte 50 prosent av bomabonnementet. Satsen kan likevel variere ved en skjønnsmessig vurdering av den private bruken.
 
Reisefradraget - refusjon av bompenger via selvangivelsen
I visse tilfeller har du krav på fradrag for utgifter til bompenger som en del av, eller rettere sagt, i tillegg til reisefradraget.
For å kunne kreve fradrag for ferge eller bompenger må du ha «behov for bil». «Behov for bil» har du bare dersom bruk av bil innebærer minst to timer kortere reise- eller ventetid per dag, sammenlignet med bruk av offentlige kommunikasjonsmidler. Det gjelder også når det ikke går offentlig transport tidlig nok om morgenen.

Kostnadene til ferge og bompassering må kunne dokumenteres med kvitteringer for betalt abonnement, flerreisekort, enkeltbillett eller lignende.
Har du for eksempel årsabonnement for bompassering fordi summen av passeringer ved ren privatkjøring og reise til og fra arbeid gjør dette lønnsomt, er det tilstrekkelig å dokumentere dette, selv om du bare skal ha fradrag for betaling per tur.
 
Slik får du redusert skatten
Eksempel: Avstanden mellom hjem og arbeid er 50 kilometer hver vei, og Trond jobber vanlig femdagers uke. Arbeidsdagen starter så tidlig at det ikke er aktuelt å bruke offentlige kommunikasjonsmidler. Utgifter til bompassering er på 15.000 kroner per år.
Fradraget blir:
100 km x 230 dager x 1,56 kroner = 35.880 kroner
+ Bompenger 15.000 kroner
=Sum utgifter 50.880 kroner
Fra totalen må du trekke et bunnfradrag, som i 2018 er 22 350 kroner. Dermed blir det samlede reisefradraget på 28.350kroner. 
 
Oppsummert kan vi si at dette er et relativt komplisert tema, med mange ulike hensyn å overveie. Dersom du har noen spørsmål rundt firmabil, bompenger osv. kan du ta kontakt med oss her.
 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Skjermbilde%202023-11-24%20084122
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Revisjon%20tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Revisjon = tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Plakett_GULL2023
Re-sertifisert - gull igjen!
Resertifisert med GULL for 3 nye år som sykkelvennlig arbeidsplass!
Re-sertifisert - gull igjen!
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy?
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
brooke-lark-nMffL1zjbw4-unsplash
Leie inn en økonomisjef?
Daglig leders høyre hånd
Leie inn en økonomisjef?