Kenneth-Kallesten-forside-banner

Kallesten Blogg

Forenklet generalforsamling

Forenklet generalforsamling

Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan avholdes etter forenklede regler uten fysisk møte. Dette kan være både kostnadsbesparende og tidseffektivt.
Av:

Del artikkel:
 
Aksjeloven § 5-7 og § 5-7a inneholder forenklede saksbehandlingsregler for generalforsamlingen, der formålet er å gi en oppskrift på en enkel måte å avholde generalforsamling på i små selskaper. Det er imidlertid viktig at behandlingen blir gjennomført på en forsvarlig måte, selv etter de forenklede reglene.

En forutsetning for å benytte de forenklede reglene er at ingen av aksjeeierne, styremedlemmene, daglig leder eller revisor motsetter seg at en sak skal behandles på den måten asl § 5-7 foreskriver. Dette gjelder for hver sak som skal behandles.

Dersom ingen motsetter seg forenklet saksbehandling, gjelder det tre krav til selve saksbehandlingen:

For det første må samtlige aksjeeiere gis mulighet til på en egnet måte å delta i behandlingen av saken. Bestemmelsen krever ikke at samtlige aksjeeiere faktisk deltar i behandlingen av saken, men det er et krav at samtlige har en mulighet til å delta. Det blir således viktig for den enkelte aksjeeier å vurdere om hun har/får sikret sine interesser i saksbehandlingen før aksjeeieren eventuelt velger å motsette seg eller godta forenklet saksbehandling.

For det annet må styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor gis mulighet til å uttale seg. Disse vil også kunne kreve møtebehandling.

Det tredje kravet asl § 5-7 stiller, er at beslutningen og aksjeeiernes stemmegivning protokolleres. Dette blir særlig viktig ettersom behandlingen ellers er uformell. Kravet til hva som skal protokolleres, er i samsvar med kravene etter asl § 5-16 annet ledd, men det er tatt inn et tilleggskrav om at det skal angis at saken er behandlet etter asl § 5-7.

Utover dette stiller bestemmelsen ikke nærmere krav til hvordan selve saksbehandlingen skal foregå. Bestemmelsen åpner for at aksjeeierne kan behandle saken ved sirkulasjon av dokumenter, over telefon eller ved andre former for mer uformell kontakt. Det er i utgangspunktet opp til aksjeeierne selv å bestemme hvordan de skal gjøre seg kjent med saken, og hvordan man skal kartlegge stemmegivningen.

Vi har verktøy og systemer som kan benyttes for en betryggende forenklet saksbehandling. I samarbeid med selskapets styre og administrasjon kan vi sette opp forslag til behandlingsdokument, informasjonsutsending til aksjonærer og øvrige interessenter, samt avholde elektronisk stemmegivning med digital sikker signatur. På denne måten sikrer man en forsvarlig behandling og kan utarbeide protokoll som er i samsvar med Aksjelovens krav.

Ta kontakt så bistår vi!

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
økonomitjenester
Penger

Spar skatt ved å ta ut aksjeutbytte før nyttår!

Det kan være skattemessig lønnsomt å ta ut et aksjeutbytte før nyttår som følge av kommende skatteendringer. Her forklarer vi hvorfor og hvordan.
FB_IMG_1514815662024

Ny avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt Karmøykontor

1. september 2021 overtok Jonny Pedersen som avdelingsleder og ansvarlig revisor ved vårt avdelingskontor på Karmøy
Bj%C3%B8rn-030320

Digitalisere regnskapet i 2022?

Spar tid og penger på regnskap i skyen
KON08281-Edit

Buffer - lynrask finansiering rett i regnskapssystemet!

Enkel finansiering for bedrifter - Vi i Kallesten ønsker å være en bidragsyter til innovasjon og nyskapning, og mener at Buffer vil kunne hjelpe bedrifter med likviditet og finansiering på en rask og rimelig måte.