Kenneth-Kallesten-forside-banner

Kallesten Blogg

Forenklet generalforsamling

Forenklet generalforsamling

Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan avholdes etter forenklede regler uten fysisk møte. Dette kan være både kostnadsbesparende og tidseffektivt.
Av:

Del artikkel:
 
Aksjeloven § 5-7 og § 5-7a inneholder forenklede saksbehandlingsregler for generalforsamlingen, der formålet er å gi en oppskrift på en enkel måte å avholde generalforsamling på i små selskaper. Det er imidlertid viktig at behandlingen blir gjennomført på en forsvarlig måte, selv etter de forenklede reglene.

En forutsetning for å benytte de forenklede reglene er at ingen av aksjeeierne, styremedlemmene, daglig leder eller revisor motsetter seg at en sak skal behandles på den måten asl § 5-7 foreskriver. Dette gjelder for hver sak som skal behandles.

Dersom ingen motsetter seg forenklet saksbehandling, gjelder det tre krav til selve saksbehandlingen:

For det første må samtlige aksjeeiere gis mulighet til på en egnet måte å delta i behandlingen av saken. Bestemmelsen krever ikke at samtlige aksjeeiere faktisk deltar i behandlingen av saken, men det er et krav at samtlige har en mulighet til å delta. Det blir således viktig for den enkelte aksjeeier å vurdere om hun har/får sikret sine interesser i saksbehandlingen før aksjeeieren eventuelt velger å motsette seg eller godta forenklet saksbehandling.

For det annet må styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor gis mulighet til å uttale seg. Disse vil også kunne kreve møtebehandling.

Det tredje kravet asl § 5-7 stiller, er at beslutningen og aksjeeiernes stemmegivning protokolleres. Dette blir særlig viktig ettersom behandlingen ellers er uformell. Kravet til hva som skal protokolleres, er i samsvar med kravene etter asl § 5-16 annet ledd, men det er tatt inn et tilleggskrav om at det skal angis at saken er behandlet etter asl § 5-7.

Utover dette stiller bestemmelsen ikke nærmere krav til hvordan selve saksbehandlingen skal foregå. Bestemmelsen åpner for at aksjeeierne kan behandle saken ved sirkulasjon av dokumenter, over telefon eller ved andre former for mer uformell kontakt. Det er i utgangspunktet opp til aksjeeierne selv å bestemme hvordan de skal gjøre seg kjent med saken, og hvordan man skal kartlegge stemmegivningen.

Vi har verktøy og systemer som kan benyttes for en betryggende forenklet saksbehandling. I samarbeid med selskapets styre og administrasjon kan vi sette opp forslag til behandlingsdokument, informasjonsutsending til aksjonærer og øvrige interessenter, samt avholde elektronisk stemmegivning med digital sikker signatur. På denne måten sikrer man en forsvarlig behandling og kan utarbeide protokoll som er i samsvar med Aksjelovens krav.

Ta kontakt så bistår vi!

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
Tilpassede  økonomitjenester
En bedrifts behov for revisjon og regnskapstjenester vil variere sterkt i forhold til virksomhetens størrelse og kompleksitet. Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, økonomistyring og økonomisk rådgivning på et tilpasset nivå. Se vår tjenestemeny for en oversikt over hva vi kan tilby.
økonomitjenester
passwordeasy

Hjemmekontor - feil passord

Det er fredag og vi har lyst å dele en av våre ansattes historier fra hjemmekontoret
Photo by Annie Gray on Unsplash

Hva koster en håndverker?

En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy? Vi forklarer hvorfor en håndverker må ha en minimum timesats for å kunne levere kvalitet.
Kafe%20Celina%20AS

Kundehistorier: Kafè Celina i Mjøndalen

Sus og dus blant boller og brus
poweroffice

Best i test!

Poweroffice GO rangeres på topp i teknologiundersøkelsen 2020