Mine inntekter og arbeidsforhold

Nå kan du se hva arbeidsgiveren din innrapporterer om deg i A-ordningen

11-01-2016
altinn
I 2015 ble A-ordningen innført for alle arbeidsgivere. Med A-ordningen ble myndighetens krav til rapportering av inntekts- og ansettelsesforhold samkjørt i en felles melding pr. måned. Tidligere var dette flere rapporteringer i ulike kanaler, minimum 1 gang pr. år.

Månedlig rapportering gir myndighetene, og nå alle arbeidstakere, oversikt over lønns- og ansettelsesforhold fortløpende. For å sjekke hva din arbeidsgiver innrapporterer om ditt arbeidsforhold må du logge på Altinn og søke etter skjema «A08» eller «Mine inntekter og arbeidsforhold». Tilbakemelding får man innen kort tid i meldingsboksen.

Rapporten gir deg mulighet til å komme selvangivelsen i forkjøpet da man slipper å vente på en «lønns og trekkoppgave» ved slutten av året. Tjenesten lar deg se inntekter, forskuddstrekk (skatt) og arbeidsforholdsinformasjon (startdato, stillingsprosent, yrkestittel etc.). Rapporten er oversiktlig og enkel å lese.

Oppdager man feil i rapporten må man kontakte arbeidsgiver. Det er kun arbeidsgiver som kan rette opplysningene.
Gå først til www.altinn.no Følg så denne enkle guiden for å få ut rapporten:

1 - Klikk på "Skjema og tjenester"

1%20-%20skjema%20og%20tjenester%202

2 - Søk etter "Mine inntekter"

2%20-%20s%C3%B8k

3 - Velg skjema A08 fra listen

3%20-%20velg

4 - Klikk på "Gå til tjenesten" for å fortsette

4%20-%20velg%20igjen

5 - Velg ditt navn fra listen og klikk på Fortsett

5%20-%20velg%20klient%202

6 - Velg rett år og klikk på kontroller skjema

6%20-%20kontorller%202

7 - Klikk på send inn

7%20-%20send%20inn

8 - Sjekk din meldingsboks for tilbakemelding

8%20-%20melding

Åpne meldingen og du vil få en oversikt over hva din(e) arbeidsgive(e) har rapport inn på deg. Lykke til!

Ta kontakt med oss på 51 71 90 00 eller post@kallesten.no om du trenger hjelp til dette, eller om vi kan bistå med noe annet.