Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
sig

Kallesten Blogg

Aktuelt
Ny og mer relevant revisjonsberetning fra 2016

Ny og mer relevant revisjonsberetning fra 2016

Den nye revisjonsberetning søker å forbedre kommunikasjonen mellom revisor og eiere, långivere og andre viktige brukere av selskapenes finansielle rapportering
Av:

Del:
 
International Auditing and Assurance Standard Board har kommet med nye standarder for revisjonsberetningen. Standardene implementeres i Norge med effekt for regnskapsåret 2016.

Mer åpenhet om revisjonen, samt forbedringer i struktur innhold, vil kunne øke informasjonsverdien og relevansen av revisors beretning.

Her er hovedendringene kort oppsummert:
 • Sentrale forhold ved revisjonen. Revisor vil i revisjonsberetningen ha anledning til å redegjøre for de forhold som etter revisor skjønn var av størst betydning ved revisjonen av regnskapet. Denne beskrivelsen skal være spesifikk for hvert selskap og det skal ikke benyttes standardiserte tekster. Kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen skal hjelpe brukerne av regnskapene med å forstå bedre selskapets virksomhet og poster i regnskapet hvor ledelsen har utøvd betydelig skjønn. Andre land er allerede i gang med den nye beretningen og undersøkelser viser at følgende tema er på topp 5:

  nedskrivning av eiendeler
  skatt
  nedskrivning av goodwill
  risiko for ledelsens overstyring av kontroller
  risiko for misligheter knyttet til inntektsføring
 
 • Endring i struktur og oppbygging. Blant annet så kommer revisors konklusjon nå innledningsvis og det skal benyttes et mer forståelig språk som gjør det lettere for leseren å forstå grunnlaget for revisors konklusjon.
 
 • Enklere og korte beskrivelser. Det foretas også endringer i beskrivelsen av Revisors oppgaver og plikter. Beskrivelsene blir mye kortere og det kan gjøres referanse til et nettsted for mer utfyllende beskrivelser.
 
 • Fortsatt drift. Dersom det er vesentlig usikkerhet knyttet til det reviderte foretakets fortsatte drift, skal dette omtales i et eget avsnitt i revisjonsberetningen med et utvidet innhold i forhold til det som gjelder i dag.

 - Dette gjør vi for at revisjonsberetningen skal bli vesentlig mer relevant for brukerne av selskapets finansielle rapportering. Det handler om å tydeliggjøre verdien av det vi leverer. Vi skal enkelt sagt sette dem bedre i stand til å forstå grunnlaget for revisor konklusjon, sier adm. direktør for Revisorforeningen  Per Hanstad.

Vi synes de nye endringene i revisjonsberetningen er spennende, og har tro på en enda mer informativ og relevant beretning. Har dere spørsmål rundt dette, eller revisjon generelt, ta gjerne kontakt på 51 71 90 00 eller revisjon@kallesten.no
 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Picture1
Åtte viktige endringer i arbeidslivet
Etter at den rødgrønne regjeringen tok over i 2021, har det skjedd en rekke lovendringer i arbeidslivet. Fra 1. januar 2024 trådte det i kraft ytterligere endringer i arbeidsmiljøloven som skaper nye forpliktelser for arbeidsgivere. De fleste endringene omfatter alle arbeidsgivere, mens enkelte kun gjelder for arbeidsgivere som er del av konsern. Her vil vi gi en oversikt over endringene, og hvordan arbeidsgivere kan og bør innrette seg.
Åtte viktige endringer i arbeidslivet
Skjermbilde%202023-11-24%20084122
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Revisjon%20tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Revisjon = tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Plakett_GULL2023
Re-sertifisert - gull igjen!
Resertifisert med GULL for 3 nye år som sykkelvennlig arbeidsplass!
Re-sertifisert - gull igjen!
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy?
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?