Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere ny mva-melding, som erstatter dagens omsetningsoppgave

14-12-2016
altinn

Frister og levering er som før

Normalt tar vi som regnskapsfører oss av innlevering av mva-melding (tidligere Omsetningsoppgaven). Meldingen kan leveres på fil eller registreres direkte i Altinn. Frister for innlevering og betaling endres ikke.

Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave.
Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

 

Tilpass regnskapet

Siden mva-meldingen har flere og andre poster enn dagens omsetningsoppgave, kan det hende det må taes i bruk nye mva-koder eller konti i regnskapet, slik at tallene som bokføres blir spesifisert på riktig post i mva-meldingen. Som deres regnskapsfører tar vi oss av nødvendige tilpasninger i kontoplan og system.

Har du et eget regnskapssystem, vil systemleverandøren informere deg om hvordan du skal gjøre dette. Sjekk om du må ha ny versjon av regnskapssystemet.

Har du ikke regnskapssystem, oppretter du selv nødvendige konti i regnskapet ditt. Ta utgangspunkt i mva-meldingen for å se hvordan avgiftsgrunnlag og avgift skal spesifiseres.

 

Kjøper du varer fra utlandet?

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 inngår innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen.

Nytt: Du får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift. Mva-grunnlaget og merverdiavgiften er heller ikke oppgitt i tolldeklarasjonen lenger.

Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen. Merk at du må bruke tolldeklarasjonen, ikke varefaktura.

Dette blir som før:

Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag.
For virksomheter som ikke er mva-registrert, og privatpersoner, skal innførselsmerverdiavgift som i dag oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.

Dersom dere ønsker å vite mer om endringene eller har spørsmål rundt egen virksomhet, ta kontakt med oss på 51 71 90 00 eller regnskap@kallesten.no