Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Ferie

Kallesten Blogg

Aktuelt
Sykdom i ferien

Sykdom i ferien

Vi informerer deg om rettigheter og plikter ved sykdom i ferien
Del:
 
Som ansatt

Er du uheldig å bli syk i ferien kan du på visse vilkår søke om utsettelse av disse feriedagene og motta sykepenger, men du må dokumentere dette riktig.
 
Det er et krav om at det må foreligge gyldig legeerklæring, også om du er i utlandet, fra første sykedag. Egenmelding kan ikke benyttes.
 
Kravene om utsatt ferie gjelder kun om du er helt arbeidsufør – dvs 100% sykemelding.
 
Du som ansatt må selv fremme krav om dette. Slurver du med dette kan du bli nektet utsettelse av feriedagene og utbetaling av sykepenger.
 • Syk FØR ferien –kravet om å få utsatt ferien din må fremsettes senest innen utløpet av siste arbeidsdag før ferien starter.
 • Syk I ferien – kravet må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.
 • Syk i utlandet utenfor EØS– ferieloven gir deg rett til å få erstattet dagene du er syk, når det dokumenteres på samme måte som ellers, men du har i slike tilfeller som hovedregel ikke rett på sykepenger.
 
Sykepenger - Oppfyller du reglene for krav til sykepenger kan du motta dette. Først og fremst må du ha opptjent retten, det betyr at du må ha vært ansatt i fire uker. Gjelder også deg som er ferievikar. Har du vært permittert i over 14 dager må du ha vært tilbake i arbeid i fire uker før du har opptjent retten til sykepenger igjen.
 
Arbeidsgiver forholder seg til vanlige regler og må dekke arbeidsgiverperioden på 16 dager. Utbetaling utover dette må du søke NAV om, uavhengig om arbeidsgiver forskutterer sykelønnen eller du mottar direkte fra NAV. NAV har egne beregninger på utbetaling som kan avvike fra vanlig lønn. Vær også klar over at NAV kan nekte deg utbetalinger om bla krav til frister ikke er overholdt, selv om arbeidsgiver har godtatt dokumentasjonen og utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 
Avviklingen av utsatte feriedager må du avtale, på vanlig måte, med arbeidsgiver. Utsatt ferie i hovedferieperioden kan ikke kreves avviklet senere i hovedferieperioden. Er dagene ikke avviklet innen årets utløp skal de overføres til påfølgende ferieår.
 

Hvem har ikke rett til feriepenger?
(www.nav.no, 2019) 
 • selvstendig næringsdrivende
 • frilansere
 • pensjonister
 • de som får sykepenger etter § 8-47 som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
 • arbeidsløse
 • fiskere som lignes som næringsdrivende
 • De som mottar arbeidsavklaringspenger (aap). Du har ikke rett til aap når du har ferie. Du kan likevel ta ferie uten trekk i utbetaling, hvis aktivitetene du har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt. (Les mer om dette på nav.no)  
 • De som mottar dagpenger, arbeidssøkere. Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger de dagene du har ferie, fordi det er et krav at du skal være reell arbeidssøker når du mottar dagpenger. (Les mer om dette på nav.no)


Sykepenger og feriepengegrunnlag
(www.nav.no, 2019) 

 • Feriepenger til arbeidstakere som mottar sykepenger fra NAV gis for første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Hvis arbeidsgiver har forskuttert sykepengene, vil NAV utbetale feriepengene til arbeidsgiver.      
 • Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, er prosentsatsen forhøyet til 12,5.
 • Hvis stønadsperioden går fra ett kalenderår og over i neste kalenderår, vil du i år kun få utbetalt feriepenger av de dagene du har hatt med sykepenger forrige kalenderår. Du kan maksimum få utbetalt feriepenger for 48 sykepengedager for hvert opptjeningsår.
 • Feriepenger for inneværende kalenderår utbetales ved neste års feriepengeutbetaling.
 • Perioden som benyttes på utbetaling av feriepenger og som vises på utbetalingsmeldingen er 1. til 31. mai i det året de utbetales.


Spesielt for arbeidsgiver
Arbeidsgiverperiode på 16 dager gjelder også ved sykdom i ferien.
 
Har du nyansatte, og ferievikarer, skal de(n) ansatte ha opptjening for å ha krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden. Må ha vært ansatt i minst 4 uker, uten fratrekk for fravær. Gjelder også lønn for egenmeldingsdager.
 
Han du ansatte som har vært permittert i over 14 dager, oppfyller disse ikke kravene på rett til sykepenger før de har vært i arbeid igjen i 4 uker. Gjelder også lønn for egenmeldingsdager.
 
Utover reglene for krav til sykepenger kan det være at enkelte arbeidsgivere har egne bestemmelser som kan gi mer enn hva nav refunderer eller hva reglene sier de ansatte har krav på.
 
Sykepenger er regulert av Folketrygdloven. Dette er reglene vi bør kunne, men som vi håper vi ikke må bruke. Ønsker deg en god frisk sommer!

 

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale. 
 

Sparringspartner og støttespiller

Gjennom mer enn 30 års erfaring i både revisjon og regnskapstjenester, vet vi at våre tjenester må tilpasses den enkeltes konkrete behov.
Odd-terje-forside-banner_flip
Revisjonstjenester
- raskt og effektivt!
Ved å velge Kallesten Revisjon og Regnskap AS som din revisor, velger du tillit, stabilitet, løsningsorientert tilnærming og effektive tjenester.
plus-circle_icon
Les mer
Revisjon
Regnskapstjenester
- fra a til å
Relevant og riktig regnskapsrapportering til rett tid er en forutsetning for en lønnsom og effektiv virksomhet.
Rådgivning
- vi snakker ditt språk
Trenger du hjelp til å få fart på butikken? Vi snakker et språk du forstår!

Aktuelle artikler

Gode kunderelasjoner er noe vi brenner for!
Tillit bygges gjennom å møte mennesker med respekt, nysgjerrighet og åpenhet. Med et jordnært engasjement har vi hjulpet våre kunder gjennom snart 40 år, og det ønsker vi å fortsette med. Ta gjerne en kikk på noen av våre bloggartikler om du finner noe som er nyttig for deg.
Skjermbilde%202023-11-24%20084122
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte
Revisjon%20tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Revisjon = tillit
Et revidert regnskap er gull verdt
Plakett_GULL2023
Re-sertifisert - gull igjen!
Resertifisert med GULL for 3 nye år som sykkelvennlig arbeidsplass!
Re-sertifisert - gull igjen!
Photo by Annie Gray on Unsplash
Hva koster en håndverker?
En god håndverker er verd å betale godt for. Men hvorfor er timeprisen på et nivå som for noen oppfattes som høy?
Hva koster en håndverker?
nyhavn-copenhagen-marianne-granum-6615f927dbe777785100a6298c7964f5712c031f
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
Vi greier ut om de aktuelle reglene
Firmatur - skattepliktig eller ikke?
brooke-lark-nMffL1zjbw4-unsplash
Leie inn en økonomisjef?
Daglig leders høyre hånd
Leie inn en økonomisjef?